Sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-5 yhteensä 5 tulosta
Näyttää 1-5 yhteensä 5 tulosta
 

Viittomakieli -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Viittomakielissä on murre-eroja samalla tavalla kuin puhutuissa kielissä. Kun vanha ja nuori käyttävät eri viittomia, on kyse sosiaalisesta murteesta.

Viittomakieli
muuntuu myös käyttötilanteen mukaan. Esimerkiksi juhlapuheessa käytetään eri tyyliä kuin arkisissa keskustelutilanteissa. Pienelle lapselle viitotaan eri tavalla kuin aikuiselle.

Tulkiksi voi opiskella Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikössä sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun Helsingin ja Kuopion yksiköissä.Viittomakielen ohjaajaksi voi opiskella Pohjois-Savon opistossa Kuopiossa, Rovala-Opistossa Rovaniemellä ja Turun kristillisessa opistossa.

Viittomakieli on äidinkieli noin 5000 suomalaiselle kuurolle. Lisäksi on arvioitu noin 9000 kuulevan henkilön taitavan viittomakieltä. Suurimmalle osalle näistä kuulevista viittomakieli on vieras kieli ja sen taito vaihtelee paljon. Kuitenkin joillekin kuulevistakin henkilöistä viittomakieli on perhetaustasta johtuen äidinkieli. Kielen käyttäjien määrä vaihtelee lähteen mukaan. Kuurojen lisäksi viittomakieltä käyttävät esimerkiksi kuurojen sukulaiset ja viittomakielentulkit.

Vertaile koulutuksia