AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Ingenjör (YH) | informationsteknik | dagstudier

Yrkeshögskolan Novia, paikassa Vaasa
Pituus
4 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Ingenjör (YH) | informationsteknik | dagstudier

Mål

Målet med utbildningen är att studerande lär sig behärska IT-branschens nyaste och viktigaste tekniker. Under utbildningen utvecklar studerande ett professionellt sätt att förstå informationsteknik och hur tekniken används i vårt teknologiska samhälle.

Innehåll

Studier i informationsteknik leder till ingenjörsexamen (YH). Studierna omfattar 240 sp och studietiden är vanligtvis 4 år. De två första studieåren är undervisningsspråket svenska och de två sista studieåren sker undervisningen på engelska.

Studierna är indelade i grundstudier och yrkesstudier. I grundstudierna ingår bland annat matematik, fysik, språk och ekonomi. Yrkesstudierna bygger upp den fackliga kompetensen och skapar yrkesidentiteten. De fördjupade yrkesstudierna fokuserar på programmering och begreppet DevOps. DevOps är en metod som förenar själva programmeringen och programvaruutvecklingen till en kontinuerlig process.

Studerande fördjupar sig i ämnen som är centrala för informationstekniken, till exempel:

  • Datasäkerhet
  • Grunderna i grafisk programmering och spelprogrammering
  • Molnbaserade lösningar
  • IoT
  • Big Data
  • AI-baserade system

Under studietiden lär sig studerande hantera IT-begrepp, göra behovsanalyser och konstruera nya innovativa lösningar utgående från reella behov. Genom att kombinera teori och praktik arbetar studerande med problemlösning genom att själva, eller i grupper, planera och konstruera IT-lösningar på problem. Fokus ligger på webbapplikationer och mobila applikationer men utbildningen ger också kompetenser för att skapa lösningar för inbyggda system och arbetsstationer. De två första åren avläggs grundstudier och gemensamma yrkesstudier. Specialiseringen sker det tredje och fjärde året.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Vaasa
  • ruotsi
  • Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Ingenjör (YH)

Yrkeshögskolan Novia
Wolffskavägen 31
65200 Vasa

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och har campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande är Novia den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt...

Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu