AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Terveydenhoitaja | monimuotototeutus

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, paikassa Seinäjoki
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Terveydenhoitaja | monimuotototeutus

SeAMKin terveydenhoitajaopinnot antavat lähtökohdat ihmisen ja hänen läheistensä eettisesti kestävään kohtaamiseen sekä turvallisen elinympäristön huomioimisen terveyttä edistäen. Opinnoissa perehdytään näyttöön perustuvaan tietoon perustuen eri-ikäisten ihmisten terveyden edistämiseen, sairaanhoitoon, kuntoutukseen, omahoidon tukemiseen sekä ohjaamiseen.

Terveydenhoitajakoulutus sisältää yleissairaanhoitajan tutkinnon. Opinnoista 180 opintopistettä (3 vuotta) ovat sairaanhoitajan ammatillisia opintoja. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Terveydenhoitajatyön syventävät opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä (1 vuosi), josta 30 opintopistettä toteutuu harjoitteluna erilaisissa terveydenhoitajan työn toimintaympäristöissä.

Opintojen edetessä opiskelija kehittää omaa hoitotyön asiantuntijuuttaan osallistumalla mm. projektityöhön ja tekemällä opinnäytetyön yhteistyössä työelämän kanssa. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.

Monimuotokoulutuksen toteutus

Monimuoto-opiskelu terveydenhoitajaksi tapahtuu lähiopetuksen, itsenäisen opiskelun ja verkko-opintojen yhdistelmänä. Teoriaopetus toteutuu siten, että joka viikko on kaksi lähiopetuspäivää, jotka järjestetään arkisin päiväaikaan. Keväällä 2024 alkavassa monimuotokoulutuksessa lähiopetuspäivät ovat tiistai ja keskiviikko.

Ohjattu kliininen harjoittelu tapahtuu hoitotyön erilaissa toimintaympäristöissä tai projekteissa. Ohjattua kliinistä harjoittelua on opinnoista 85 (100) opintopistettä. Harjoitteluviikkojen määrät vaihtelevat lukuvuosisuunnitelman mukaisesti.

Erillishakujen kautta valittujen opiskelijoiden monimuoto-opetus toteutuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Lähiopetus toteutuu erilaisin työskentelytavoin, kuten luentoina, tehtävinä, seminaareina, työpajoina, simulaatioharjoituksina, opintokäynteinä tai verkko-opintoina. Opinnoissa on myös itsenäistä opiskelua. Opintoja on myös englannin kielellä. Opintoja voi suorittaa myös ulkomaan vaihdossa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojaan myös SeAMKin monialaisessa SeAMKPro-oppimisympäristössä henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Terveydenhoitajakoulutuksessa ohjattu harjoittelu tapahtuu hoitotyön erilaissa toimintaympäristöissä tai projekteissa. Ohjattua harjoittelua opinnoista on 100 opintopistettä (josta opinnäytetyö on 15 opintopistettä). Ohjatussa harjoittelussa terveydenhoitajaopiskelija liittää yhteen hoitotyön teoriatietoja ja käytännön tilanteiden tuottamia taitoja. Ohjattu harjoittelu toteutuu erilaisten harjoitteluympäristöjen hoitotyön luonteen mukaisissa työvuoroissa (esimerkiksi kolmivuorotyössä).

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Monimuotototeutus
  • Seinäjoki
  • Hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveydenhoitaja (AMK)

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kampusranta 11
60101 Seinäjoki

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kuulut yhteensä 5000 seamkilaisen joukkoon. SeAMKissa on vahva yhteisöllisyys ja me-henki. Vuorovaikutus opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken on helppoa. Meillä on tekemisen meininki! Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on kolmatta kertaa Suomen paras ammattikorkeakoulu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2022 tuloksissa. Tämä todentaa hyvin...

Lue lisää oppilaitoksesta Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu