Ekososiaalinen työ ja globaali osaaminen | YAMK

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Etätoteutus
Verkossa
Ylemmät AMK-tutkinnot

Ekososiaalinen työ ja globaali osaaminen | YAMK

Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen on sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto.

Koulutusohjelman tavoitteena kehittää ekososiaalisen työn käytännöllistä ymmärrystä sekä työorientaatiota ja lisätä tietoisuutta sosiaalisesti kestävästä hyvinvoinnista arvona ja tavoitteena. Koulutuksesta valmistuttuasi sinullaon kyky suunnitella, toteuttaa ja arvioida organisaation tai yhteisön kestävyyden eri ulottuvuuksia ja kehittää kestävää hyvinvointia yhdistäviä innovaatiota. 

Koulutuksesta valmistuttuasi osaat soveltaa ekososiaalisuuteen liittyvää keskeistä käsitteistöä ja teorioita sekä analysoida kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia (hyvinvointi, terveys, ympäristö ja talous) oman ammattialasi näkökulmasta ja kompleksisuuden käsitteistöä hyödyntäen. Olet sisäistänyt globaalin ja paikallisuuden yhteenkietoutuneisuuden sekä arvojen merkityksen transnationaalisessa maailmassa. 

Koulutuksesta valmistuttuasi osaat jäsentää kansallista hyvinvointipolitiikka ja palvelujärjestelmiä ekososiaalisessa viitekehyksessä sekä osaat analysoida ympäristöihin vaikuttavia syrjiviä ja kestämättömiä rakenteita. Koulutus antaa valmiudet suunnitella, arvioida ja kehittää organisaation tai yhteisön kestävyyden eri ulottuvuuksia. 

Koulutuksen ydinsisällöt ovat 

  • Ekososiaalisen työn käytännöllinen ymmärtäminen 
  • Muuttuva hyvinvointi ja ekososiaalinen oikeudenmukaisuus
  • Ekososiaalinen työorientaatio ja asiakastyö sekä yhteisöllinen vaikuttaminen
  • Kestävä johtaminen moniarvoisessa kontekstissa

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

sairaanhoitaja (YAMK)
terveydenhoitaja (YAMK)
sosionomi (YAMK)

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on ainutlaatuinen valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Diak ok suuri sosiaali- ja terveysalan sekä merkittävä kirkon ja tulkkausalan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Opiskeluilmapiiri Diakissa on lämmin ja kannustava – yhteisöllisyys ja toisten tukeminen kuuluvat kulttuuriin. Diak kouluttaa kansainvälisiä osaajia yhteiskunnan ja kirkon...


Lue lisää oppilaitoksesta Diakonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kyläsaarenkuja 2
00580 Helsinki