Yhteisöpedagogi (AMK) | kirkon nuorisotyö | monimuotototeutus

Centria-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy 2023
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Monimuotototeutus
Ylivieska
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Yhteisöpedagogi (AMK) | kirkon nuorisotyö | monimuotototeutus

Centria-ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutuksessa kehityt lasten ja nuorten kasvatuksen ammattilaiseksi. Yhteisöpedagogit ovat kasvatusalan ammattilaisia, jotka osaavat ottaa huomioon lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuneet yhteisöpedagogit toimivat monenlaisissa kasvatustyötä tekevissä organisaatioissa, esimerkiksi nuorisotyön tai järjestötyön parissa. Centria on ainut ammattikorkeakoulu Suomessa, josta saat yhteisöpedagogin tutkinnon lisäksi pätevyyden toimia myös kirkon nuorisotyönohjaajana. Yhteisöpedagogikoulutukseemme sisältyy 90 opintopisteen laajuiset teologiset ja kirkolliset opinnot (Kirkon säädöskokoelma 137), jotka antavat kelpoisuuden Suomen evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan.

Centrian yhteisöpedagogiopinnoissa perehdytään kasvatus- ja yhteiskuntatieteisiin sekä teologiaan. Opintojen aikana pääset syventymään lasten ja nuorten kasvattamiseen ja kasvun vaiheisiin sekä ennaltaehkäisevään työhön. Opit kasvatustyön ja -menetelmien lisäksi myös koulutus-, opetus- ja ohjaustaitoja. Meiltä valmistuneet yhteisöpedagogit ymmärtävät yhteiskunnan monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta ja osaavat ottaa nämä asiat huomioon niin yksilöiden kuin ryhmienkin kanssa toimiessa. Opintojen aikana opitaan ja kehitetään myös vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja, jotka ovat tärkeässä roolissa työskenneltäessä lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Opintojen toteutus

Centrian yhteisöpedagogikoulutus järjestetään monimuotototeutuksena, mikä mahdollistaa myös työskentelyn opintojen ohella. Opiskelijamme suorittavat opintoja sekä itsenäisesti että yhteisöllisesti. Käytössämme on digitaalisia oppimisympäristöjä, joiden avulla opiskelu on vuorovaikutteista, vaikka osallistujat saattavatkin olla fyysisesti kaukana toisistaan.

Opiskelijamme tulevat ympäri Suomen, ja pyrimmekin ottamaan huomioon opiskelijoiden erilaiset taustat opetuksen järjestämisessä. Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma, henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa voidaan soveltuvin osin lukea hyväksi aiempia opintojasi ja työkokemustasi.

Koulutuksen sisältö

Centrian yhteisöpedagogikoulutus järjestetään monimuotototeutuksena, mikä mahdollistaa työskentelyn työn ohessa ja erilaisissa elämäntilanteissa. Yhteisöpedagogin tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 3,5 vuotta.

Opinnot koostuvat ydinosaamisesta sekä profiloivasta osaamisesta, johon kuuluu ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. Lisäksi tutkintoon kuuluu neljä erillistä harjoittelujaksoa, jossa pääset ohjatusti harjoittelemaan oppimaasi käytännössä, esimerkiksi jossakin seurakunnassa tai järjestössä. Centrian yhteisöpedagogin opintoihin kuuluvat 90 opintopisteen laajuiset kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuden edellyttämät teologiset ja kirkolliset opinnot.

Ydinopinnot sisältävät kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhteisiä perusopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Taito- ja ilmaisuaineiden opintoihin kuuluu erilaisia opintojaksoja, joissa pääset syventymään muun muassa retki- ja leirintätoimeen, kädentaitoihin ja liikuntakasvatukseen. Profiloiva osaaminen pitää sisällään ammattiopintoja, joissa perehdytään tarkemmin teologiaan, kirkon lapsi- ja nuorisotyöhön sekä kansalaistoimintaan ja kasvatukseen. Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa ja vapaasti valittavissa opinnoissa voit valita kursseja oman kiinnostuksesi mukaan. Tarjolla on laaja valikoima erilaisia opintojaksoja, mm. lastensuojelusta, päihdetyöstä sekä diakoniasta. Vapaasti valittavissa opinnoissa voit halutessasi opiskella esimerkiksi sosiaalisen median käyttöä nuorisotyössä, kitaransoiton perusteita, kasvatusfilosofiaa sekä musiikkiterapiaa. Valikoimamme on todella laaja ja valinnanvaraa on paljon, joten voit halutessasi perehtyä useampaankin eri osa-alueeseen.

Opintoihin kuuluu myös 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka tehdään opintojen loppuvaiheessa

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteisöpedagogi (AMK)

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa....


Lue lisää oppilaitoksesta Centria-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

 Näytä puhelinnumero