Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ympäristö - ympäristökoulutus, ympäristöala, ympräistötiede

Ympäristö - ympäristökoulutus, ympäristöala, ympräistötiede

Ympäristö

Ympäristöala ja siihen liittyvä ympäristökoulutus ovat nyt erittäin ajankohtaisia. Alalla tarvitaankin päteviä ympäristöasiantuntijoita, joilla on laaja näkemys ympäristöongelmien syistä, seurauksista, ennaltaehkäisystä ja muista yhtymäkohdista. Oppiaineiden välillä on selkeitä eroja, mutta kaikkia yhdistää ympäristöongelmien luonnontieteelliseen perustaan tutustuminen.

Näyttää 1-21 yhteensä 21 tulosta
Koulutukset Paikkakunta Oppilaitokset
Agrologikoulutus | monimuotototeutus Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Agrologikoulutus | päivätoteutus Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Bachelor of Engineering | Environmental Engineering (B.ENG) | full-time studies Mikkeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus | YAMK Hämeenlinna Hämeen ammattikorkeakoulu
Degree Programme in Environmental Chemistry and Technology | full-time studies Kokkola Centria-ammattikorkeakoulu
Energia, ympäristö-, bio- ja kemiantekniikan koulutus | päivätoteutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Energiatekniikan insinöörikoulutus | monimuotototeutus Varkaus Savonia-ammattikorkeakoulu
Energiatekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus Varkaus Savonia-ammattikorkeakoulu
Energiatekniikka | insinööri (AMK) | monimuotototeutus Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Energiatekniikka | insinööri (AMK) | päivätoteutus Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Kestävän kehityksen koulutus | päivätoteutus Useita (2) Hämeen ammattikorkeakoulu
Maaseutuelinkeinojen koulutus | monimuotototeutus Mustiala Hämeen ammattikorkeakoulu
Maaseutuelinkeinojen koulutus | päivätoteutus Mustiala Hämeen ammattikorkeakoulu
Puutarhatalouden koulutus | monimuotototeutus Lepaa Hämeen ammattikorkeakoulu
Puutarhatalouden koulutus | päivätoteutus Lepaa Hämeen ammattikorkeakoulu
Rakennetun ympäristön koulutus | monimuotototeutus Lepaa Hämeen ammattikorkeakoulu
Rakennetun ympäristön koulutus | päivätoteutus Lepaa Hämeen ammattikorkeakoulu
Ympäristötekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Ympäristöteknologia | insinööri (AMK) | monimuotototeutus Mikkeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ympäristöteknologia | insinööri (AMK) | päivätoteutus Mikkeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ympäristöteknologia | YAMK Mikkeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
  • = Videoesittely
Näyttää 1-21 yhteensä 21 tulosta
 

Ympäristö - ympäristökoulutus, ympäristöala, ympräistötiede -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Oletko kiinnostunut ympäristöstä? Ympäristönsuojelun aloittamiseen johti aikoinaan ympäristön rajallisuuden havaitseminen. Ympäristö on ihmiselle elintärkeä sillä siitä saadaan kaikki resurssit kuten vettä, ravintoa, happea ja energiaa. Suojelulla pyritään säilyttämään ihmisen elinmahdollisuudet.

Eri koulutusvaihtoehtoja

Ympäristötieteitä voi opiskella useissa eri ammattikorkeakouluissa eri puolilla Suomea. Suuntautumismahdollisuuksia on erittäin paljon. Muutamia esimerkkejä  erilaisista linjoista: ympäristötiede, maatalous- ja ympäristöteknologia, ympäristötekniikka sekä kestävä kehitys jne.

Ympäristöala ulkomailla

Ympäristöön liittyviä koulutuksia voi hakeutua opiskelemaan myös ulkomaille, alalla on useita vaihtoyliopistoja mm. Sokrates/Erasmus -ohjelman sisällä. Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet ovat ympäristöalan osaajan perustietoa. Erilaiset vaihto-ohjelmat helpottavat ulkomaille lähtemistä ja tarjoamalla rahoitusta matka- ja asumiskuluihin. Oman koulusi kansainvälinen osasto on yleensä tukena kansanvälisten opintojen suunnittelussa.

Ympäristökoulutus - tulevaisuuden ala?

Ympäristökoulutus ja siihen liittyvien sivuaineiden kirjo on laaja ja jatko-opinto mahdollisuudet ovat monipuoliset.

Ympäristöasiantuntijoiden tarve on kasvamassa tulevaisuudessa. Alaa opiskelleet voivat sijoittua julkisen sektorin, elinkeinoelämän tai järjestöjen palvelukseen. Tehtäviä on mm. tutkimuksessa, hallinnossa, kasvatuksessa, koulutuksessa, opetuksessa ja tiedotuksessa. Kansainvälisiä tehtäviä on mm. kansainvälistyneissä yrityksissä, YK:n järjestöissä, EU:ssa ja kehitysmaissa.

Vertaile koulutuksia