Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tietotekniikka / IT / Ohjelmointi - tietotekniikkakoulutus, järjestelmäasiantuntija, tekninen suunnittelija, ohjelmoija,

Tietotekniikka / IT / Ohjelmointi - tietotekniikkakoulutus, järjestelmäasiantuntija, tekninen suunnittelija, ohjelmoija,

Tietotekniikka / IT / Ohjelmointi

Tietotekniikka, IT ja ohjelmointi ovat jatkuvasti kasvavia aloja joissa ammattilaisten tarve on suuri. Alan ammatteihin kuuluu mm. järjestelmäasiantuntija, tekninen suunnittelija, ohjelmoija, sisällöntuottaja ja kouluttaja. Tietotekniikasta kiinnostuneelle löytyy useita koulutus- ja suuntautumisvaihtoehtoja ammattikorkeakouluista ympäri Suomen.

Näyttää 1-30 yhteensä 30 tulosta
Koulutukset Paikkakunta Oppilaitokset
Bachelor of Engineering | Information Technology (B.ENG) | full-time studies Mikkeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Code Planet -koulutusohjelma Verkko- tai etäopiskelu Valmennuskeskus
Cybersecurity – Kyberturvallisuus | YAMK Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Degree Programme in Business Information Technology | full-time studies Helsinki Haaga-Helia
Degree Programme in Business Information Technology | full-time studies Espoo Laurea-ammattikorkeakoulu
Degree Programme in Information and Communications Technology | Bachelor of Engineering | full-time Turku Turun ammattikorkeakoulu
Degree Programme in Information Technology | full-time studies Kokkola Centria-ammattikorkeakoulu
Kyberturvallisuus | insinööri (AMK) | päivätoteutus Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Peliohjelmointi | insinööri (AMK) | päivätoteutus Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Päivityskoulutus insinööritutkinnosta AMK-insinööriksi | monimuotototeutus Kajaani Kajaanin ammattikorkeakoulu
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus Useita (2) Centria-ammattikorkeakoulu
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus Kokkola Centria-ammattikorkeakoulu
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus Kajaani Kajaanin ammattikorkeakoulu
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus | päivätoteutus Riihimäki Hämeen ammattikorkeakoulu
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus | päivätoteutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Tietojenkäsittely | tradenomi (AMK) | päivätoteutus Mikkeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Tietojenkäsittely | tradenomi (AMK) | verkko-opiskelu Mikkeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus | YAMK Kajaani Kajaanin ammattikorkeakoulu
Tietojenkäsittelyn koulutus | tradenomi | päivätoteutus Helsinki Haaga-Helia
Tietojenkäsittelyn koulutus | monimuotototeutus Verkko- tai etäopiskelu Hämeen ammattikorkeakoulu
Tietojenkäsittelyn koulutus | monimuotototeutus Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu
Tietojenkäsittelyn koulutus | päivätoteutus Hämeenlinna Hämeen ammattikorkeakoulu
Tietojenkäsittelyn koulutus | päivätoteutus Useita (2) Laurea-ammattikorkeakoulu
Tietojenkäsittelyn koulutus | päivätoteutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Tietojenkäsittelyn koulutus | tradenomi | monimuotototeutus Helsinki Haaga-Helia
Tietojenkäsittelyn koulutus | tradenomi | päivätoteutus Kajaani Kajaanin ammattikorkeakoulu
Tietotekniikan insinöörikoulutus | monimuotototeutus Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Tietotekniikan insinöörikoulutus | päivätoteutus Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Tietotekniikka | insinööri (AMK) | monimuotototeutus Mikkeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Älykkäät tietojärjestelmät | YAMK Mikkeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-30 yhteensä 30 tulosta
 

Tietotekniikka / IT / Ohjelmointi - tietotekniikkakoulutus, järjestelmäasiantuntija, tekninen suunnittelija, ohjelmoija, -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Tietotekniikka tarkoittaa tietokoneiden ja digitaalisen tietoliikenteen avulla tehtävää tietojen muokkaamista, siirtoa, tallennusta ja hakua. Aihepiiri on erittäin laaja ja käsittää oikeastaan kaiken tietokoneisiin ja tietoliikenteeseen liittyvän toiminnan. Tietotekniikka vaikuttaa laajalti ihmisten ja erilaisten yhteisöjen työhön ja arkeen, elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan.

Tietotekniikka, IT ja ohjelmointi

Tietotekniikan, IT:n ja ohjelmoinnin alalla tuotetaan ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä joita käytetään muun muassa matkapuhelimissa, Internet-palveluissa sekä sairaalojen tutkimus- ja hoitolaitteissa. Tietotekniikkakoulutus sisältää hyvin erityyppisiä osa-alueita, kuten sisällöntuotantoa ja tekniikassa tarvittavien teoreettisten menetelmien kehitystä.

Informaatioverkostojen ja tietojohtamisen koulutusohjelmat yhdistävät eri tieteenaloja, kuten tieto- ja viestintätekniikkaa, liiketaloustiedettä sekä jossain määrin myös humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä opintoja. Informaatioverkostojen tai tietojohtamisen koulutusohjelmasta valmistuneet pystyvät toimimaan linkkinä teknologian kehittäjien ja käyttäjien välillä. He ymmärtävät tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia ja osaavat kehittää uusia tuotteita ja palveluja.

Tietotekniikkaa opiskelleet mm. suunnittelevat ja ylläpitävät laitteita, ohjelmistoja ja tietoliikenneverkkoja tai työskentelevät tuotekehityksessä, projektijohdossa, markkinoinnissa tai tutkijana. Alaa opiskellut voi työskennellä esimerkiksi yrityksen tietojohtajana, käyttöliittymäsuunnittelijana tai mediatuotannossa.

Tietotekniikkakoulutus ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella esim. 3,5 vuoden pituisen tietojenkäsittelyn koulutusohjelman. Koulutusohjelmasta valmistunut tradenomi on perehtynyt tietojärjestelmien rakentamiseen ja ylläpitoon, tietoverkkoratkaisuihin sekä verkossa tarjottaviin palveluihin. Opinnoissa voi suuntautua yhteen tai useampaan tietotekniikan osa-alueeseen, jonka mukaisesti tradenomi työskentelee esimerkiksi järjestelmäasiantuntijana, teknisenä suunnittelijana, ohjelmoijana, verkkopalveluiden tai tietoliikenneverkon kehittäjänä ja ylläpitäjänä.

Tietotekniikkakoulutus ulkomailla

Monet haluavat myös opiskella ulkomailla, jolloin yleisin tapa on opiskelijavaihto. Vaihtoon voi päästä opiskelijavaihto-ohjelmien kautta tai hankkimalla vaihto-opiskelupaikkansa itse. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvat moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Jos taas olet kiinnostunut suorittamaan koko tietotekniikan alan tutkinnon ulkomailla, kannattaa sinun ottaa yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun saadaksesi kaikki tarvittavat tiedot.

Vertaile koulutuksia