Sivuston käyttötapa: Mobiili

Taide / Kulttuuri - taidekoulutus, kulttuuriopinnot, muusikko, tanssija, kuvataiteilija

Taide / Kulttuuri - taidekoulutus, kulttuuriopinnot, muusikko, tanssija, kuvataiteilija

Taide / Kulttuuri

Taiteen ja kulttuurin alalla tuotetaan elämyksiä ja palveluita. Alojen ammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessa tekemään työtään perinteisten väylien lisäksi myös jatkuvasti uudistuvassa mediassa. Taide on yksi kulttuurin peruselementeistä, jonka lisäksi alaan kuuluvat muun muassa musiikki, teatteri, tanssi, viestintä sekä käsi- ja taideteollisuus.

Näyttää 1-18 yhteensä 18 tulosta
Koulutukset Paikkakunta Oppilaitokset
Esittävän taiteen koulutus | sirkus | päivätoteutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Esittävän taiteen koulutus | tanssinopettaja | päivätoteutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Esittävän taiteen koulutus | teatteri | monimuotototeutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Esittävän taiteen koulutus | teatteri | päivätoteutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä | YAMK Hämeenlinna Hämeen ammattikorkeakoulu
Kulttuurialan koulutus | media- ja kulttuuriyrittäjyys | YAMK Turku Turun ammattikorkeakoulu
Kulttuurialan koulutus | taiteen uudet kontekstit | YAMK Turku Turun ammattikorkeakoulu
Kulttuurituottaja | YAMK Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kulttuurituottajan koulutus | päivätoteutus Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kuvataiteen koulutus | monimuotototeutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Kuvataiteen koulutus | päivätoteutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Muotoilijakoulutus | päivätoteutus Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Musiikin koulutus | monimuotototeutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Musiikin koulutus | päivätoteutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Musiikkipedagogikoulutus | päivätoteutus Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Musiikkipedagogin koulutus | orkesterimuusikko | YAMK Kokkola Centria-ammattikorkeakoulu
Musiikkipedagogin koulutus | päivätoteutus Kokkola Centria-ammattikorkeakoulu
Tanssinopettajakoulutus | päivätoteutus Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-18 yhteensä 18 tulosta
 

Taide / Kulttuuri - taidekoulutus, kulttuuriopinnot, muusikko, tanssija, kuvataiteilija -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Taidekoulutus on laaja kulttuurialue ja se jaetaan useimmiten neljään eri opintoalaan: käsi- ja taideteollisuus, viestintä ja informaatiotieteet, teatteri ja tanssi sekä musiikki. Kulttuurikoulutus on erittäin laaja pitäen sisällään monia eri koulutuksia ja työskentelymahdollisuuksia. Helpottaaksemme koulutuksesi etsintää, olemme jakaneet Musiikin, Kuvataiteen ja Teatteri / Tanssin omiksi kategorioikseen joista voit lukea lisää klikkaamalla kyseistä kategoriaa.

Taiteen ja kulttuurin alalla työskentely on monien unelma, mikä tarkoittaa että kilpailu sekä opiskelu- että työpaikoista on kovaa. Ammatit taiteen ja kulttuurin alalla vaativat taidon lisäksi määrätietoisuutta ja kovaa työtä tavoitteita kohti. Alalla on lukemattomia suuntatumisvaihtoehtoja, ja koulutuksen jälkeen työmahdollisuuksia on monia. Tärkeisiin ominaisuuksiiin kuuluu luovuus, ongelmanratkaisutaidot sekä kyky hahmottaa visuaalista ympäristöä. Myös kielitaito ja oman osaamisen markkinointi auttavat menestymään alalla.

Taidekoulutus

Taideteolliselta alalta valmistuu esimerkiksi ympäristön ja esineiden muotoilijoita, elokuva-, puvustus-, lavastus- ja valokuvataiteen ammattilaisia, viestinnän ja uusmedian ammattilaisia, taiteen opettajia, kuvataiteen ammattilaisia, taidekäsityön mestareita ja taideteollisuuden tutkijoita. Tarkemmin eri koulutuksista ja kuvataiteen opiskelusta voit lukea lisää täältä - Kuvataide.

Kulttuurikoulutus

Perinne- ja kulttuuritieteet tutkivat kansankulttuuria eri puolilla maailmaa, sekä maaseudulla että kaupungissa, ennen ja nyt. Tutkimuskohteet vaihtelevat esineistöstä maailmankuviin ja alkuperäiskansoista nykyajan alakulttuureihin.

  • Folkloristiikka eli perinteentutkimus käsittelee henkistä kansankulttuuria ja suullista perinnettä kuten kansanrunoutta, tapoja ja uskomuksia, mutta myös nykyperinnettä ja populaarikulttuuria.
  • Etnologia eli kansatiede tutkii ihmisen yhteisön jäsenenä luomaa kulttuuria. Etnologia tarkastelee kulttuureja historiallisesta näkökulmasta ja keskittyy lähellämme oleviin kulttuuripiireihin.
  • Kulttuuriantropologia tutkii yksilön ja yhteisön sekä eri kulttuurien välisiä suhteita. Kulttuuriantropologia painottuu vieraisiin kulttuureihin.
  • Saamelainen kulttuuri keskittyy erityisesti saamelaista yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevaan tietoon ja tutkimukseen, mutta myös muihin pohjoisiin kulttuureihin ja alkuperäiskansoihin.
  • Uskontotiede tutkii maailman uskontoja ja muita henkisiä perinteitä kuten uskomuksia ja rituaaleja. Lisää uskontotieteestä löydät täältä - Uskontotiede.

Taide-ja kulttuurikoulutus - työllistyminen?

Kulttuurin alalta valmistuneet voivat työskennellä mm. erilaisissa museoissa, kulttuurihallinnossa, kirjastoissa tai media-alalla. Perinne- ja kulttuurialan tutkijat tekevät usein kenttätyötä. Erityisesti kulttuuriantropologia antaa valmiuksia kansainvälisiin tehtäviin, kuten kehitysyhteistyöhön tai maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön.

Alta voit lukea lyhyesti musiikin sekä teatterin ja tanssin koulutuksista (lisätietoa opinnoista löydät kyseisistä alakategorioista).

Musiikki
Musiikkialan yliopistollisen koulutuksen tavoitteena on kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Musiikin korkeakouluopetuksen ja -tutkimuksen tehtävänä on myös suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäminen ja kulttuuriperinteen vaaliminen. Musiikin alalla voi kouluttautua monin eri tavoin, esim. ammattikouluissa järjestettävän musiikin perustutkinnon kautta. Musiikin alalta valmistuneet työskentelevät yleensä muusikoina, orkesterin- tai kuoronjohtajina, säveltäjinä tai opettajina. Musiikin ammattilaiset toimivat myös hallinnollisissa tehtävissä sekä tutkijoina.

Teatteri / Tanssi
Teatteri- ja tanssialan perinteisiä ammatteja ovat olleet esimerkiksi näyttelijä, ohjaaja, koregrafi ja tanssija. Näiden rinnalle on nousemassa uusia ammatteja, joiden työkenttä ulottuu laaja-alaisesti ilmaisusta opettamiseen. Jotkut alan ammattilaiset tekevät uransa aikana niin tanssijan, koreografin kuin opettajankin töitä. Ammattitanssijan ura on yleensä verrattain lyhyt ja monet aloittavat ammattiin tähtäävän harjoittelun jo hyvin nuorena. Teatterin alalla kouluttautuneet voivat näyttelemisen lisäksi työskennellä mm. teatterin ja muun ohjelmatuotannon tuotanto- ja teatteriteknisissä tehtävissä.

Vertaile koulutuksia