Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala on tulevaisuussuuntautunutta ja käytännönläheistä. Väestörakenteen muuttuessa ikääntyneiden määrän kasvu tuo sosiaali- ja terveysalalle tulevaisuudessa haasteita. Teknologian muuttuessa myös terveyspalvelujen rakenne ja toimintatavat ovat uusien haasteiden edessä.  Sosiaali-ja terveysala kattaa kaikki ikäluokat ja hoitotarpeet.

Näyttää 1-50 yhteensä 133 tulosta
Koulutukset Paikkakunta Oppilaitokset
Akuutti hoitotyö | YAMK Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen | YAMK Helsinki Diakonia-ammattikorkeakoulu
Bachelor of Health Care | Registered Nurse | full-time Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Bioanalytiikkokoulutus | päivätoteutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Bioanalyytikkokoulutus | päivätoteutus Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen | YAMK Mikkeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Degree Programme in Nursing | Bachelor of Health Care | full-time Turku Turun ammattikorkeakoulu
Degree Programme in Nursing | full-time studies Kokkola Centria-ammattikorkeakoulu
Degree Programme in Nursing | full-time studies Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu
Degree Programme in Social Services | full-time studies Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu
Degree Programme in Social Services | part-time studies Helsinki Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ensihoidon johtamisen koulutus | YAMK Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen | YAMK Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ensihoitaja (AMK) | monimuotototeutus Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ensihoitaja (AMK) | päivätoteutus Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ensihoitajakoulutus | monimuotototeutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Ensihoitajakoulutus | päivätoteutus Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Ensihoitajakoulutus | päivätoteutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Fysioterapeutti (AMK) | monimuotototeutus Savonlinna Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus Savonlinna Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus Vuokatti Vuokatin Urheiluopisto
Fysioterapeuttikoulutus | monimuotototeutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Fysioterapeuttikoulutus | päivätoteutus Espoo Laurea-ammattikorkeakoulu
Fysioterapeuttikoulutus | päivätoteutus Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Fysioterapeuttikoulutus | päivätoteutus Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Fysioterapeuttikoulutus | päivätoteutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Geronomi (AMK) | monimuotototeutus Kouvola Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Geronomikoulutus | monimuotototeutus Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Geronomikoulutus | päivätoteutus Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Hammasteknikkokoulutus | päivätoteutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Jalkaterapeutti (AMK) | monimuotototeutus Savonlinna Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Jalkaterapeutti (AMK) | päivätoteutus Savonlinna Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutoiminnan kehittäminen | YAMK Helsinki Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kehittäminen ja johtaminen | YAMK Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kliininen asiantuntija | YAMK Mikkeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Kliinisen asiantuntijan koulutus | YAMK Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä | YAMK Hämeenlinna Hämeen ammattikorkeakoulu
Kätilökoulutus | monimuotototeutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Kätilökoulutus | päivätoteutus Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Kätilökoulutus | päivätoteutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Master of Health Care/Social Services | Health Promotion Useita (2) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Master's Degree Programme in Digital Health Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Master's Programme in Global Health Care | YAMK Helsinki Diakonia-ammattikorkeakoulu
Master’s Programme in Community Development and Conflict Resolution | YAMK Helsinki Diakonia-ammattikorkeakoulu
Monialaisen toimintakyvyn edistäminen | YAMK Savonlinna Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Monikulttuurisen asiantuntijuuden kehittäminen | YAMK Mikkeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Naprapaatti (AMK) | päivätoteutus Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Naprapatprogrammet | daggenomförandet Tukholma Naprapathögskolan
Nursing | full-time studies Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Osallisuuden edistäminen ja sosiaalinen kuntoutus | YAMK Helsinki Diakonia-ammattikorkeakoulu
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 133 tulosta
Näytä kaikki (83) koulutukset

Sosiaali- ja terveysala -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Jos opiskelet sosiaalialaa, voit valmistua esim. lastenhoitajaksi, lähihoitajaksi tai sosionomiksi. Sosiaalialaa voi opiskella ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa. Yliopistosta voi valmistua esim. sosiaalityöntekijäksi. Sosiaalityö on ihmisiä ja yhteisöjä auttamaan tähtäävää ammatillista toimintaa. Samalla termillä voidaan viitata myös sosiaalisiin ongelmiin kohdistuvaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen ja yliopistolliseen koulutukseen. Sosiaalityöntekijöiltä edellytetään lain vaatima kelpoisuus, jonka saa suorittamalla ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineena sosiaalityö.

Sosiaali- ja terveysala ammattkorkeakouluissa

Sosionomiksi valmistut ammattikorkeakoulusta. Sosionomi on 210 opintopisteen laajuinen ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomiksi voit opiskella kahdeksassa amk:ssa Suomessa. Ammattikorkeakoulussa voit opiskella myös ylemmän AMK tutkinnon. Voit hakea ylemmän amk tutkinnon ohjelmaan, mikäli sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto ja kolme vuotta työkokemusta alalta.

Sosiaali- ja terveysalan ammatit

Sosiaalialan korkeakoulutetut työskentelevät asiantuntijatehtävissä muun muassa sosiaalitoimistoissa, vanhustyössä, lastenkodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, terveydenhuollossa, kehitysvammaisten palvelulaitoksissa, perheneuvoloissa, päihdehuollossa, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä projekti- ja järjestötehtävissä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen työ on vaativaa ja vastuullista asiakas- ja asiantuntijatyötä, jota säätelevät monet lait ja asetukset, ohjeet ja suositukset. Työn yhteiskunnallinen asema velvoitteineen ja kunkin organisaation työn tavoitteet määrittelevät työn erityiset vaativuustekijät. Laaja-alaista osaamista vaativan työn vaikutukset koskettavat syvällisesti yksittäisen ihmisen elämää ja elämisen ehtoja. 

Vertaile koulutuksia