Sivuston käyttötapa: Mobiili

Maanpuolustus ja turvallisuus

Maanpuolustus ja turvallisuus

Maanpuolustus ja turvallisuus

Turvallisuus on osa arkea emmekä useimmiten huomaa sen läsnäoloa ennen kuin se puuttuu. Turvallisuusala on monipuolinen, haastava ja jatkuvasti kasvava ja muuttuva ala yhdistäen useita erilaisia ammattitaidon osa-alueita. Suomessa suurin osa turvallisuusalalla työskentelevistä toimii valtion, kuntien ja yritysten palveluksessa.

Näyttää 1-7 yhteensä 7 tulosta
Koulutukset Paikkakunta Oppilaitokset
Cybersecurity – Kyberturvallisuus | YAMK Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Degree Programme in Safety, Security and Risk Management | full-time studies Espoo Laurea-ammattikorkeakoulu
Pelastusalan päällystötutkinto (AMK) Kuopio Pelastusopisto
Rikosseuraamusalan koulutus | sosionomi | monimuotototeutus Vantaa Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
Rikosseuraamusalan koulutus | sosionomi | päivätoteutus Vantaa Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus | päivätoteutus Espoo Laurea-ammattikorkeakoulu
Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus | verkko-opinnot Verkko- tai etäopiskelu Laurea-ammattikorkeakoulu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-7 yhteensä 7 tulosta
 

Maanpuolustus ja turvallisuus -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Yksityistä turvallisuusalaa edustavat vartiointiliikkeet, turvasuojayhdistykset ja yksityisen yrityssektorin sisäisissä turvallisuustehtävissä työskentelevät. Julkisella sektorilla alaa edustavat mm. puolustusvoimat, poliisi sekä palo- ja pelastusorganisaatiot. Suomen maanpuolustuksen tehtävänä on Suomen valtiollisen itsenäisyyden turvaaminen. Maanpuolustuksella pyritään turvaamaan myös kansalaisten elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan.

Poliisiala - opiskelu

Poliisialalla voi suorittaa poliisin perustutkinnon, joka antaa pätevyyden vanhemman konstaapelin virkaan. Poliisin perustutkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa poliisialipäällystön koulutuksessa.

Poliisipäällystön tutkinnon voi suorittaa Poliisiammattikorkeakoulussa. Opiskelijavalinnan edellytyksenä on poliisin perustutkinto tai poliisialipäällystön tutkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus poliisina. 

Vertaile koulutuksia