Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kuljetusala - lentäjä, merikapteeni, liikennealan insinööri

Kuljetusala - lentäjä, merikapteeni, liikennealan insinööri

Kuljetusala

Haluatko opiskella kuljetusalan ammattiin? Voit valita useiden mielenkiintoisten vaihtoehtojen välillä. Kuljetuksen eli logistiikan alalla työskentely vaatii fyysistä kuntoa, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä ongelmien nopeaa ratkaisua. Kuljetusalalla voit työskennellä esimerkiksi tieliikenteessä, merillä tai ilmailualalla. Alta löydät ammattikorkeakouluissa järjestettäviä kuljetusalan koulutuksia!

Näyttää 1-17 yhteensä 17 tulosta
Koulutukset Paikkakunta Oppilaitokset
Degree Programme in Aviation and Tourism Business | Master of Hospitality Management Helsinki Haaga-Helia
Degree Programme in Aviation Business | full-time studies Porvoo Haaga-Helia
Liikennealan koulutus | monimuotototeutus Riihimäki Hämeen ammattikorkeakoulu
Liikennealan koulutus | päivätoteutus Riihimäki Hämeen ammattikorkeakoulu
Liiketoiminnan logistiikan koulutus | päivätoteutus Turku Turun ammattikorkeakoulu
Liiketoiminnan logistiikka | tradenomi (AMK) | päivätoteutus Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Liiketoiminnan logistiikka| tradenomi (AMK) | monimuotototeutus Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Logistiikka | insinööri (AMK) | monimuotototeutus Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Logistiikka | insinööri (AMK) | päivätoteutus Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Logistiikka | YAMK Kouvola Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Logistiikka ja talous | YAMK Kouvola Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Merenkulku | merenkulkualan insinööri (AMK) | monimuotototeutus Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Merenkulku | merenkulkualan insinööri (AMK) | päivätoteutus Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Merenkulku | merikapteeni (AMK) | monimuotototeutus Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Merenkulku | merikapteeni (AMK) | päivätoteutus Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Merenkulun johtaminen | YAMK Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Tulevaisuuden liikennejärjestelmät | YAMK Riihimäki Hämeen ammattikorkeakoulu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-17 yhteensä 17 tulosta
 

Kuljetusala - lentäjä, merikapteeni, liikennealan insinööri -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Liikkumis- ja kuljetusmuotoja on monia: maantie-, vesi-, raide-, ja ilmaliikenne. Maantieliikenne on ylivoimaisesti tärkein kuljetusmuoto Suomessa niin ihmisten kuin tavaroiden kuljetuksissa. Tekniikka ja tietokoneet tuovat mukanaan haasteita ja mahdollisuuksia myös logistiikan alalle.

Kuljetusalaa voit lukea ammattikorkeakoulujen lisäksi esimerkiksi ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa. Logistiikan perustutkinnon ja ammattitutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus jatko-opintoihin. Alta löydät esimerkkejä kuljetusalan ammateista ja tulevaisuudennäkymistä.

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan opinnoissa voit valita oppilaitoksen koulutustarjonnasta riippuen joko kuljetuspalvelujen, varastopalvelujen tai lentoasemapalvelujen koulutusohjelman. Logistiikan perustutkinnon tutkintonimikkeet ovat autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, varastonhoitaja ja lentoasemahuoltaja.

j0289290Merikapteeni

Merikapteeni on ammattikorkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää 4,5 vuotta. Merikapteenin tehtävänä aluksen päällikön tehtävänä on aluksen kokonaisjohtaminen. Hänellä on ylin vastuu aluksen henkilökunnasta, aluksen merikelpoisuudesta ja yleensä kaikesta mikä liittyy aluksen operointiin.

Aluksen päälliköt työskentelevät matkustaja-aluksissa ja erilaisissa rahti-aluksissa sekä jäänmurtajilla ja hinaajilla.

Liikennealan insinööri

Liikennealan insinöörin koulutusohjelma koostuu liikennesuunnittelun, liikennejärjestelmien kehittämisen, liikenneturvallisuuden, liikennetelematiikan, liikenteen ympäristövaikutusten arvioinnin ja johtamisen opinnoista. Koulutusohjelmassa voidaan suorittaa myös yrittäjyysopintoja. Opiskelijat sijoittuvat valmistuttuaan liikennealan suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin kotimaisille tai kansainvälisille työmarkkinoille. 

Liikennelentäjä

Liikennelentäjä toimii liikennelentokoneen ohjaajana. Liikennekoneessa on aina vähintään kaksi lentäjää: kapteeni ja perämies. Kapteeni on koneen päällikkö, joka vastaa koneesta, sen miehistöstä, matkustajista ja mukana kuljetettavasta rahdista. Perämies avustaa kapteenia ja toimii vuorollaan koneen ohjaajana. Nuoret lentäjät aloittavat uransa perämiehinä. Kapteeniksi voi hakeutua saatuaan riittävän kokemuksen perämiehen tehtävissä. Liikennelentäjiä koulutetaan Porissa sijaitsevassa Suomen Ilmailuopistossa ammattilentäjän opintolinjalla.

Kuljetusalan tulevaisuus

Liikennemäärät ja liikennesuunnittelun vaatimukset kasvavat samaa vauhtia kun ala eläköityy ja globalisaatiokehitys tuo liikenteen hallinnalle yhä enemmän kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia. Kuljetusalan koulutukset ovat vastaus liikennealan tarpeeseen nostaa alan osaamis- ja koulutustasoa kaikilla liikenteen osa-alueilla. Kuljetusala tarvitsee uusia kokonaisvaltaista liikenneymmärrystä hallitsevia suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin sijoittuvia osaajia.

Vertaile koulutuksia