Sivuston käyttötapa: Mobiili

Hotelli & Ravintola - hotelliala, ravintola-ala, kokki, tarjoilija, ravintolapäällikkö

Hotelli & Ravintola - hotelliala, ravintola-ala, kokki, tarjoilija, ravintolapäällikkö

Hotelli & Ravintola

Hotelli- ja ravintola-alalla löytyy lukuisia eri ammattivaihtoehtoja, kuten tarjoilija, kokki, ravintolapäällikkö, hovimestari tai hotellipäällikkö. Työskentely esimerkiksi ravintolassa on hauskaa, mutta myös samalla intensiivistä ja fyysisesti vaativaa. Alan työntekijöiltä edellytetäänkin korkeaa stressinsietokykyä, sosiaalisuutta ja palvelualttiutta.

Näyttää 1-11 yhteensä 11 tulosta
Koulutukset Paikkakunta Oppilaitokset
Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management | full-time studies Helsinki Haaga-Helia
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus | restonomi | monimuotototeutus Helsinki Haaga-Helia
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus | restonomi | päivätoteutus Helsinki Haaga-Helia
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus | verkkopainotteinen monimuotototeutus Espoo Laurea-ammattikorkeakoulu
Matkailu- ja palveluliiketoiminta | restonomi (AMK) | monimuotototeutus Useita (2) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Matkailu- ja palveluliiketoiminta | restonomi (AMK) | päivätoteutus Mikkeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ravitsemispalvelujen koulutus | restonomi | monimuotototeutus Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ravitsemispalvelujen koulutus | restonomi | päivätoteutus Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Restonomikoulutus | päivätoteutus Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu
Ruokaketjun kehittäminen | restonomi | YAMK Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ruokatuotannon johtamisen koulutus | restonomi | päivätoteutus Helsinki Haaga-Helia
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-11 yhteensä 11 tulosta
 

Hotelli & Ravintola - hotelliala, ravintola-ala, kokki, tarjoilija, ravintolapäällikkö -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Hotelli- ja ravintola-alalla on useita suuntautumisvaihtoehtoja. Työpäivät ovat vaihtelevia ja työtehtävät moninaisia. Esimerkiksi työajat vaihtelevat paljon valitsemasi ammatin mukaan. Ammatinvalinnasta riippumatta hyvä stressinsietokyky, sosiaalisuus ja palvelualttius ovat alan valttikortteja. Alle olemme keränneet alan kouluttautumisvaihtoehtoja.

Koulutusvaihtoehtoja

Ammattikorkeakoulujen matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa suuntautumisvaihtoehtoina hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman sekä hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelman. Opinnot kestävät n. 3,5 vuotta.Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelmasta valmistunut restonomi voi työskennellä esimerkiksi matkailu-, ravitsemis- ja talousalan esimies- ja johtotehtävissä. Koulutuksesta valmistuneella on myös valmiudet työskennellä alalla yrittäjänä. Opinnoissa voi suuntautua joko hotelli- ja kongressipalvelujen tai ravitsemispalvelujen johtamiseen.

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmasta valmistunut restonomi voi muun muassa johtaa majoitus- tai ravitsemisliikettä tai matkailualan organisaatiota tai työskennellä elintarvike- tai ravintoalalla. Hänen tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi hotellinjohtaja, hotellin myyntisihteeri, hovimestari, keittiöpäällikkö, ravintolapäällikkö, ravitsemispäällikkö ja vastaanottopäällikkö.

Vertaile koulutuksia