Skogsbruksingenjör (YH) | dagstudier

Yrkeshögskolan Novia
Yhteenveto
4 vuotta
ruotsi
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Raasepori
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Skogsbruksingenjör (YH) | dagstudier

Mål

Utbildningen inom bioekonomi har olika profileringar, och på denna sida kan du läsa om hur du blir Skogsbruksingenjör (YH). Observera att antalet studieplatser delas med utbildningen till agrolog (YH).

Målet med utbildningen till skogsbruksingenjör är att utbilda kunniga resurspersoner för förvaltning, skötsel och mångsidig användning av skogsresurser.

En utexaminerad skogsbruksingenjör kan:

  • bedöma skogens produktionsförmåga
  • fatta beslut och ge förslag om skogsskötseln på beståndsnivå så att ekologiska och ekonomiska faktorer beaktas. Man beaktar också landskapsvård och inverkan på rekreation då man planerar hur skogarna skall skötas.
  • planera och organisera virkesanskaffning med beaktande av miljömässiga och ekonomiska aspekter samt kvalitetsaspekter
  • göra upp drivningsplaner och övervaka verkställandet av dem
  • använda geografisk informationsteknik för planering och uppföljning
  • framställa skogsplaner som beaktar skogsägarens målsättningar
  • utnyttja skogsplaner i styrningen av skogsbruket
  • marknadsföra sitt eget kunnande och den egna organisationens tjänster
  • hitta ekonomiskt lönsamma lösningar för till exempel skogsskötsel, virkesanskaffning och entreprenörsverksamhet

Utbildningens innehåll

Centralt i studierna är kunskap i planering, produktion och hållbar användning av naturresurser. Samtidigt som branschernas krav på specialkunnande beaktas blir studerande genom gemensamma kurser inom bioekonomi bekant med hela naturbruksområdet. Delar av studierna görs i projektform vilket ger värdefulla arbetslivskontakter för studerande.

Utbildningen i skogsbruk ger kunskaper och färdigheter för hållbar skogsskötsel med beaktande av den mångsidiga användningen av vår viktigaste naturresurs. Skogsmätning, skogsskötsel, virkesanskaffning, virkesförädling, skogsplanering och GIS ingår i utbildningen. Teoristudierna följs av mätnings- och planeringsarbeten i terrängen. Stora skogsområden kan utnyttjas för fältstudier, viltvård och jakt under studietiden.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Skogsbruksingenjör (YH), Metsätalousinsinööri (AMK)

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och har campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande är Novia den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt...


Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Yrkeshögskolan Novia

Wolffskavägen 31
65200 Vasa