Ingenjör (YH) | maskin- och produktionsteknik | dagstudier

Yrkeshögskolan Novia
Yhteenveto
4 vuotta
ruotsi
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Vaasa
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Ingenjör (YH) | maskin- och produktionsteknik | dagstudier

Mål

Studierna inom maskin- och produktionsteknik leder till en ingenjörsexamen (YH). Studierna omfattar 240 sp och tar normalt fyra år i anspråk.

Utbildningen strävar efter att ge maskiningenjörsstuderande en bred kunskap i maskin-, energi-, drift-, produktion- och automationsteknik. Utöver dessa kompetenser läggs stor vikt vid att ge den studerande ett globalt perspektiv på en hållbar teknisk, ekonomisk och lönsam utveckling.

Utbildningens innehåll

Studierna indelas i grundstudier och yrkesstudier. I grundstudierna ingår matematik, fysik och språk samt företagsekonomi och teknikämnen. Yrkes- och profileringsstudierna bygger upp den fackliga kompetensen och skapar yrkesidentiteten.

Centrala ämnen inom maskin- och produktionsteknik är maskin- och energiteknik, maskinelement och hållfasthetberäkningar, konstruktions-, automations-, fordons-, tillverknings- och produktionsteknik, robotik, drifts- och underhållsteknik samt ekonomi och ledningssystem.

Profileringsstudierna i bil- och transportteknik fokuserar på bil- och fordonsteknik samt logistik och transport. Studerande erhåller en god teoretisk insikt i fordons- och transporttekniska lösningar. I studierna ingår en gedigen praktikdel (60 sp).

Profileringsstudierna i drifts- och energiteknik betonar drifts- och underhållsteknik, drift av diesel- och biokraftverk, effektiv användning av nuvarande energiformer och utveckling av förnybara energiformer. Studerande får kunskaper och färdigheter i att analysera och jämföra olika energiformers lönsamhet och miljöpåvekan ur ett nationalekonomiskt och företagsekonomiskt perspektiv.

Centralt för profileringsstudierna i maskinkonstruktion är maskintekniska beräknings- och konstruktionsmetoder. Studerande lär sig lösa tekniska problem, tillämpa nya tekniker, behärska datorstödd konstruktion och beräkning samt beräkna, jämföra och optimera olika tekniska och ekonomiska lösningar.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Ingenjör (YH), Insinööri (AMK)

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och har campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande är Novia den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt...


Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Yrkeshögskolan Novia

Wolffskavägen 31
65200 Vasa