Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ingenjör (YH) | maskin- och produktionsteknik | dagstudier

Yrkeshögskolan Novia
Yhteenveto
4 vuotta
ruotsi
Hösten
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
   
Lähiopetus
Heltid
Vaasa
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Ingenjör (YH) | maskin- och produktionsteknik | dagstudier

Mål

Studierna inom maskin- och produktionsteknik leder till en ingenjörsexamen (YH). Studierna omfattar 240 sp och tar normalt fyra år i anspråk.

Utbildningen strävar efter att ge maskiningenjörsstuderande en bred kunskap i maskin-, energi-, drift-, produktion- och automationsteknik. Utöver dessa kompetenser läggs stor vikt vid att ge den studerande ett globalt perspektiv på en hållbar teknisk, ekonomisk och lönsam utveckling.

Utbildningens innehåll

Studierna indelas i grundstudier och yrkesstudier. I grundstudierna ingår matematik, fysik och språk samt företagsekonomi och teknikämnen. Yrkes- och profileringsstudierna bygger upp den fackliga kompetensen och skapar yrkesidentiteten.

Centrala ämnen inom maskin- och produktionsteknik är maskin- och energiteknik, maskinelement och hållfasthetberäkningar, konstruktions-, automations-, fordons-, tillverknings- och produktionsteknik, robotik, drifts- och underhållsteknik samt ekonomi och ledningssystem.

Profileringsstudierna i bil- och transportteknik fokuserar på bil- och fordonsteknik samt logistik och transport. Studerande erhåller en god teoretisk insikt i fordons- och transporttekniska lösningar. I studierna ingår en gedigen praktikdel (60 sp).

Profileringsstudierna i drifts- och energiteknik betonar drifts- och underhållsteknik, drift av diesel- och biokraftverk, effektiv användning av nuvarande energiformer och utveckling av förnybara energiformer. Studerande får kunskaper och färdigheter i att analysera och jämföra olika energiformers lönsamhet och miljöpåvekan ur ett nationalekonomiskt och företagsekonomiskt perspektiv.

Centralt för profileringsstudierna i maskinkonstruktion är maskintekniska beräknings- och konstruktionsmetoder. Studerande lär sig lösa tekniska problem, tillämpa nya tekniker, behärska datorstödd konstruktion och beräkning samt beräkna, jämföra och optimera olika tekniska och ekonomiska lösningar.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Ingenjör (YH), Insinööri (AMK)

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 300 personer är högskolan...


Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Yrkeshögskolan Novia

Wolffskavägen 31
65200 Vasa

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: