Bioanalytiker (YH) | dagstudier

Yrkeshögskolan Novia
Yhteenveto
3,5 vuotta
ruotsi
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
   
Lähiopetus
Vaasa
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Bioanalytiker (YH) | dagstudier

Mål

Inom utbildningen bioanalytiker (YH) kommer studerande att få det kunnande som krävs för att ha hand om laboratorieundersökningsprocessen som omfattar allt ifrån att informera och handleda patienter vid en laboratorieundersökning till att få ett resultat som bedöms som pålitligt.

Bioanalytikeryrket är stimulerande och mångsidigt i varierande miljöer inom social- och hälsovård. I arbetet ingår både ett nära samarbete med människor och arbete med avancerad teknik. Dessutom finns det en del handarbete där fingerfärdighet och noggrannhet är nödvändiga.

För att utöva yrket behövs kunskap om människan och om människans biologi, människans sjukdomar, deras diagnostik och vård. Kunskapen hämtas från flera vetenskapsområden såsom cellbiologi, biokemi och människans fysiologi.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, och handledda kliniska studier.

Yrkeshögskolan Novia är den enda yrkeshögskolan i Finland som har denna utbildning på svenska.

Utbildningens innehåll

Bioanalytik grundar sig på biomedicinsk laboratorievetenskap med stöd av kunskaper i biomedicinsk vetenskap. Handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen.

Till arbetet hör att utföra provtagningar, att förbereda prov och att utföra analyser/patientnära undersökningar. En del av arbetet är handarbete som kräver fingerfärdighet och noggrannhet. Till laboratoriearbetet hör att jobba med olika typer av apparater, alltifrån s.k. småa patientnära apparater till stora apparater som upptar delar av laboratorieutrymmena.

Bioanalytikerns arbete innehåller många olika arbetsmoment och kan vara rätt skiftande inom olika områden. Inom vissa områden ingår en stor del patientkontakt medan man inom andra endast utför undersökningar och analyser.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, laborationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-10 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus och inom den privata vården. De kliniska studierna ger också möjlighet för studerande att knyta kontakter till arbetslivet.

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Bioanalytiker (YH), Bioanalyytikko (AMK)

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och har campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande är Novia den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt...


Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Yrkeshögskolan Novia

Wolffskavägen 31
65200 Vasa