AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH) | dagstudier

Yrkeshögskolan Novia, paikassa Raasepori
Pituus
4 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
Toteutustapa
Lähiopetus

Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH) | dagstudier

Mål

Agrolog (YH)

Inom agrologutbildningen får studerande ta del av mångsidiga studier som betonar biologiska, tekniska, ekonomiska, sociala och kulturellt hållbara förutsättningar för att kunna jobba med naturbruk. Teoretiska studier kombineras med praktiska övningar i fält, gårdsförlagda studier samt praktik. Hållbar utveckling och FN:s globala mål i Agenda 2030 utgör en viktig grund för hela utbildningen.

Centralt i studierna är växtodling, djurhållning och skogsbruk. Ekonomi och teknik samt hållbar användning av naturresurser är viktiga delar av utbildningen. Agrologstuderande lär sig att planera en hållbar produktion, utnyttja möjligheter med cirkulär ekonomi och att förstå samspelet mellan odling, miljö och samhälle.

En utexaminerad agrolog:

 • kan i sitt arbete ta hållbar utveckling och klimatfrågor i beaktande
 • kan på ett systematiskt och hållbart sätt själv utföra och leda andra i arbeten i landsbygdsföretag och i andra företag och organisationer i branschen
 • kan aktivt delta i lantbrukets nationella och internationella nätverk
 • känner till relevant lagstiftning och landsbygdspolitik
 • innehar kunskap och beredskap för att starta, utveckla och överta landsbygdsföretag
 • har en god kommunikationsförmåga på svenska, finska och engelska
 • känner till hur digitalisering och automation fungerar inom lantbruket

Skogsbruksingenjör (YH)

Under studietiden får du ta del av mångsidiga studier som betonar biologiska, tekniska, ekonomiska, sociala och kulturellt hållbara förutsättningar för att kunna jobba med naturbruk. Teoristudierna varvas med praktiska moment ute i terrängen i form av mätnings- och planeringsarbeten samt projektarbeten. Hållbar utveckling och FN:s globala mål i Agenda 2030 utgör en viktig grund för hela utbildningen.

Utbildningen till skogsbruksingenjör ger kunskaper och färdigheter för ett hållbart skogsbruk med beaktande av den mångsidiga användningen av Finlands viktigaste naturresurs. Centrala ämnesområden i utbildningen är skogsskötsel, virkesanskaffning, företagsekonomi samt skogsmätning, skogsplanering och geografiska informationssystem.

För studierna nyttjas stora skogsområden för fältstudier.

En utexaminerad skogsbruksingenjör kan:

 • bedöma skogens produktionsförmåga
 • fatta beslut och ge förslag om skogsskötseln på beståndsnivå så att ekologiska och ekonomiska faktorer beaktas
 • beakta naturvård, landskapsvård och inverkan på rekreation då skogsskötseln planeras
 • planera och organisera virkesanskaffning med beaktande av miljömässiga, ekonomiska och kvalitetsaspekter
 • göra upp drivningsplaner och övervaka verkställandet av dem
 • använda geografiska informationssystem för planering och uppföljning
 • framställa skogsplaner som beaktar skogsägarens målsättningar
 • utnyttja skogsplaner i styrning av skogsbruk
 • marknadsföra sitt eget kunnande och den egna organisationens tjänster
 • hitta ekonomiskt lönsamma och kostnadseffektiva lösningar för bl.a. skogsskötsel, virkesanskaffning och entreprenörsverksamhet.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Raasepori
 • ruotsi
 • Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH)

Yrkeshögskolan Novia
Wolffskavägen 31
65200 Vasa

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och har campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande är Novia den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt...

Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu