Merenkulun johtaminen | YAMK

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Yhteenveto
1,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Monimuotototeutus
Kotka
Ylemmät AMK-tutkinnot

Merenkulun johtaminen | YAMK

Jatkuva muutos meriliikenteessä, merikuljetuksissa sekä alan hallinnossa edellyttää kykyä johtaa organisaatioita sekä ihmisten että strategisten tavoitteiden näkökulmasta.

Merenkulun asiantuntijoilla tulee olla kykyä huomioida toimialan kilpailutilanne, vaatimukset ja ympäristöXamkin merenkulun koulutus osaltaan vastaa juuri näihin tulevaisuuden tarpeisiin.

Koulutus on suunnattu AMK-tutkinnon suorittaneille merikapteeneille tai merenkulun insinööreille, joilla on vähintään kolme vuotta alaan liittyvää työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen tavoitteena on johtamistaitojen kehittäminen. Tavoitteena on myös parantaa valmiuksiasi toimia merenkulkualan elinkeinon ja hallinnon asiantuntija- ja johtotehtävissä tulevaisuuden tarpeita vastaavasti.

Tutkinnon suoritettuasi pätevöidyt monipuolisiin merenkulun johtotehtäviin. Saat valmiuksia toimia paremmin merenkulun kansainvälisessä toimintaympäristössä mm. itsenäisissä kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, esimiehenä tai yrittäjänä. Tutkintonimikkeesi on joko merikapteeni (ylempi AMK) tai insinööri (ylempi AMK), riippuen aikaisemmasta koulutustaustastasi.

Merenkulun johtamisen opinnot

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 25 op

 • Merenkulun johtaminen (Leadership in Maritime Industry)
 • Projektijohtaminen ja asiantuntijuus (Project Management and Expertise)
 • Talousjohtaminen (Financial management)
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja innovaatiot (Developing business and innovations)
 • Vastuullinen liiketoiminta merenkulussa (Responsible maritime business)

Merenkulun toimintaympäristöt

 • Tunnistat merenkulun toimintaympäristön ja sidosryhmien toiminnan.
 • Osaat arvioida liiketoiminnan mahdollisuuksia ja rajoitteita niin omassa organisaatiossasi kuin kilpailuympäristössä.
 • Osaat hankkia ja analysoida yrityksen tilaa ja tulevaisuutta koskevaa tietoa ja tehdä päätöksiä.
 • Osaat ennakoida ja arvioida liiketoimintaa ja liiketoiminnan kehittämistä talouden johtamisen näkökulmasta.

Projektit ja kehittäminen

 • Hallitset projektijohtamisen menetelmiä ja osaat suunnitella toteutuksia projektilähtöisesti resursseja hyödyntäen.
 • Osaat analysoida yrityksesi tai organisaatiosi nykytilaa ja tunnistat kehittämiskohteita.
 • Osaat suunnitella, johtaa ja toteuttaa kehittämishankkeita ja toimia erilaisissa kehittämisryhmissä.

Johtaminen

 • Osaat toimia ja tehdä päätöksiä yrityksessä tai organisaatiossa sekä strategisella että operatiivisella tasolla.
 • Osaat toimia esimiehenä ja alaisena.

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 5 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä,  monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se liittyy parhaimmillaan oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Monimuotokoulutuksen toteutus

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Kuukaudessa lähiopetuspäiviä kertyy 2–4. Muuten opiskelet itsenäisesti tai ryhmän kanssa etäopiskeluna verkko-oppimisympäristöjä hyödyntäen.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Merikapteeni (YAMK), insinööri (YAMK)

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Merenkulun johtaminen | YAMK? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk

Xamk - Tunne huominen

Kokeile, oivalla ja opi. Tulevaisuuden ammatit luodaan Xamkissa jo tänään. Valmistu osaajaksi ja työelämän uudistajaksi. AMK- ja YAMK-tutkintojen lisäksi voit kokeilla uutta, laajentaa tai syventää osaamistasi Xamk Pulsen avoimessa ammattikorkeakoulussa, joka on avoin kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Onko aika...


Lue lisää oppilaitoksesta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk

Patteristonkatu 3
50100 Mikkeli

 Näytä puhelinnumero
www.xamk.fi


Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Merenkulun johtaminen | YAMK täytä seuraavat tiedot: