Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Tampere
Ylemmät AMK-tutkinnot

Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

Metsien hoidolla ja käytöllä on suuri merkitys sekä hiilitaseen että monimuotoisuuden kannalta. Syksyllä 2023 alkavan koulutuksen tavoitteena on syventää metsien monitavoitteisen käytön osaamista. Erityisesti keskitytään monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja lisäämiseen, metsien rooliin hiilinieluina ja -varastoina sekä turvemaametsien hoitoon ja käyttöön.

Tutkinto-ohjelma on tarkoitettu henkilöille, joilla on metsätalousinsinöörin (amk) tutkinto ja kokemusta metsätalousalan tehtävistä. Koulutuksen tai sen osia voivat suorittaa myös sellaiset muun koulutustaustan omaavat henkilöt, joita kiinnostaa metsien monitavoitteinen hoito ja oman osaamisen kehittäminen.

Syventävillä opintojaksoilla perehdytään metsien rooliin hiilenkierrossa ja ilmastonmuutoksen hidastamisessa, metsäluonnon monimuotoisuuden tilaan ja keinoihin parantaa sitä, avoimeen metsävara- ja luontotietoon sekä mahdollisuuksiin hyödyntää niitä metsien hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Keskeinen osa YAMK-tutkintoa on opinnäytetyö, joka on laajuudeltaan 30 op. Opinnäytetyö on tarkoitus tehdä toimeksiantona jollekin yritykselle tai organisaatiolle. Opinnäytetyössä sovelletaan opintojaksojen tuottamaa osaamista. Tule siis opiskelemaan itsellesi metsätalousinsinööri YAMK-tutkinto!

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampere on Suomen suosituin opiskelu- ja asuinkaupunki. Kaupungin sijainti, hyvät kulkuyhteydet ja harrastusmahdollisuudet, tapahtumat sekä kohtuulliset elinkustannukset tekevät siitä vetovoimaisen. Joka kuudes kaupungin yli 240 000 asukkaasta on opiskelija – täällä on helppo solahtaa joukkoon. Moni sanoo, että Tampere on...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuntokatu 3
33520 Tampere