Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kliininen asiantuntija, omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö | YAMK | monimuotototeutus

Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Ei mukana
   
Lähiopetus
Monimuotokoulutus
Tampere
Ylemmät AMK-tutkinnot

Kliininen asiantuntija, omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö | YAMK | monimuotototeutus

Kliininen asiantuntija – Omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö koulutuksen tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista osaajia sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtäviin. Koulutuksen aikana laajennat vaativan erityistason osaamistasi ja saavutat koulutuksessa kansainvälisen laajavastuisen asiantuntijan (Nurse Practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) osaamistavoitteita vastaavan osaamisen.

Valmistuttuasi sinulla on valmiudet toimia itsenäisesti kliinistä erityisosaamista vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä, uudistaa ja kehittää kansansairauksia sairastavan potilaan sekä hänen läheistensä palveluita ihmislähtöisesti ja näyttöön perustuen kansansairauksien hoidon ja ehkäisyn eri toiminta-alueilla.

Laajavastuisen asiantuntijan roolissa tunnusomaisia piirteitä ovat aikaisempaa itsenäisempi työrooli, koordinointi- ja konsultaatiotehtävät sekä näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen omassa työssä ja työyhteisössä. Keskeistä on tunnistaa kansansairauksia sairastavan potilaan hoidon tarpeet ja palvelukokonaisuus sekä hallita palveluohjaus asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeisiin vastaamisessa.

Koulutuksen sisältö

Opintojesi laajuus on 90 opintopistettä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Koulutuksen sisältö koostuu kaikille yhteisistä ja alakohtaisista kansansairauksien hoitotyöhön ja omahoidon tukemiseen liittyvistä opinnoista, sekä työelämää kehittävästä opinnäytetyöstä.

Kliininen asiantuntija – Omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö -koulutuksen alakohtaiset ammattiopinnot (30 op) toteutetaan verkostototeutuksena ja pääasiassa verkko-opintoina yhteistyössä Tampereen ja Turun- ammattikorkeakoulun kanssa. Kukin ammattikorkeakoulu vastaa kahdesta 5 opintopisteen opintojaksosta. Opintoihin voi sisältyä matkustusta eri paikkakunnille. Nämä kulut on opiskelijan itse kustannettava.

Opintojen alussa valitset yhteisistä ja alakohtaisista asiantuntijuusopinnoista suoritettavat 30 opintopisteen kokonaisuudet henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelmasi mukaisesti. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaa ja tukee henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

  • Ensihoitaja (ylempi AMK)
  • Kätilö (ylempi AMK)
  • Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
  • Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Monialaisuus ja monimuotoisuus ovat TAMKin ominaispiirteitä. Koulutuksessa ja kehittämishankkeissa eri alojen osaamisia yhdistellään luovasti ja rohkeasti. TAMK keskittyy toiminnoissaan hyvinvoinnin ja terveyden, talouden ja tuotannon sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen. Katso vastaavia oppilaitoksia Lataa...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuntokatu 3
33520 Tampere

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: