Sivuston käyttötapa: Mobiili

Bioanalyytikko (AMK) | Bioanalyytikko | päivätoteutus

Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Tampere
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Bioanalyytikko (AMK) | Bioanalyytikko | päivätoteutus

Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma sopii sinulle, joka haluat työskennellä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai yksityisen sektorin laboratorioissa ja kehittää laboratorioalaa. Koulutuksen aikana pääset perehtymään käytännön työtehtäviin sekä soveltamaan tietojasi ja taitojasi harjoitteluissa.

Bioanalyytikkona toimit terveysalan laboratorioissa, otat ja tutkit näytteitä ja ohjaat terveydenhuollon ammattilaisia.  Käytännön kliinisen laboratoriotyön lisäksi osallistut kehittämis- ja tutkimustoimintaan. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta ja huolellisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Ammatillista ydinosaamista ovat

  • asiakaspalvelu, näytteenottotoiminta ja vierianalytiikka
  • näyte- ja potilastutkimukset
  • bioanalytiikan kehittäminen
  • laadunhallinta
  • biotieteet
  • tutkimus- ja kehittämistyö.

Bioanalyytikon osaaminen pohjautuu bioanalytiikkaan, kliiniseen laboratoriotieteeseen, lääketieteeseen, luonnontieteisiin sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. 

Ensimmäisen vuoden (60 op) jälkeen osaat toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä ja tunnet tulevan ammattisi. Osaat käyttää matemaattis-luonnontieteellisissä opinnoissa hankkimiasi tietoja ja taitoja. Osaat ottaa verinäytteitä ja huomioida preanalyyttiset tekijät, sekä tehdä hematologisia perustutkimuksia ja vierianalytiikkaa. Osaat rekisteröidä sydänfilmin ja mitata verenpaineen luotettavasti. Ymmärrät ja noudatat potilas- ja työturvallisuutta.

Toisen vuoden jälkeen (60 op) olet perehtynyt terveysalan laboratoriotoiminnan tieteellisiin perusteisiin ja osaat tehdä yleisimpiä laboratoriotutkimuksia. Toimit itsenäisesti näytteenotossa. Olet laajentanut osaamistasi kaikilla ammattiaineiden alueilla asiakaslähtöisesti ja otat huomioon laatuasiat, tietosuojan ja työturvallisuuden. Osaat käyttää tiedonhankintataitoja sekä hyödyntää työelämästä saamaasi kokemusta teoriatiedon syventämiseen. Opinnäytetyöprosessi on käynnissä.

Kolmannen vuoden jälkeen (60 op) olet jäsentänyt suomalaisen terveyspalvelujärjestelmän ja sen lainsäädännön sekä toimintayksiköiden johtamisen. Osaat toimia erilaisissa kliinisissä laboratorioissa. Osaat ohjata potilasta ja muuta henkilöstöä laboratoriotoiminnan eri osa-alueilla sekä toimia laatukriteereiden mukaisesti. Kolmantena vuonna sinulla on mahdollisuus tehdä osa opinnoistasi kansainvälisessä vaihdossa.

Voit toimia tilapäisesti laillistetun laboratoriohoitajan tehtävissä sen jälkeen, kun olet suorittanut kaksi kolmasosaa bioanalytiikan opinnoista.

Neljännen vuoden jälkeen (30 op) valmistuttuasi osaat toimia kliinisen laboratoriotoiminnan eri osa-alueilla. Olet syventänyt ja laajentanut osaamistasi valitsemillasi osaamisalueilla. Osaat hyödyntää tutkittua tietoa opinnäytetyön teossa ja valinnaisissa ammattiopinnoissa. Osaat kehittää oman alasi työtehtäviä työyhteisössäsi, moniammatillisissa tiimeissä ja hankkeissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Sinulla on mahdollisuus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista silloin, kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. Koulutuksen aikana sinulle annetaan tarkempi ohjeistus AHOT-menettelyyn.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Bioanalyytikko (AMK)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Monialaisuus ja monimuotoisuus ovat TAMKin ominaispiirteitä. Koulutuksessa ja kehittämishankkeissa eri alojen osaamisia yhdistellään luovasti ja rohkeasti. TAMK keskittyy toiminnoissaan hyvinvoinnin ja terveyden, talouden ja tuotannon sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen. Katso vastaavia oppilaitoksia Lataa...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuntokatu 3
33520 Tampere

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: