Rakennusalan insinööri | YAMK

Savonia-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotototeutus
Kuopio
Ylemmät AMK-tutkinnot
Rakennusalan insinöörikoulutus

Rakennusalan insinööri | YAMK

Rakennusala monipuolisena työllistäjänä tarjoaa ammattilaisille runsaasti haastavia työtehtäviä rakentamisen eri osa-alueille. Osaamisvaatimukset muuttuvat alan kehityksen mukana, ja ylemmässä AMK-koulutuksessa saat valmiudet toimia rakennusalan vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Työn sisältöjen muuttuessa työntekijöiden monipuolinen osaaminen ja kyky reagoida muutoksiin korostuvat. Rakennusalan korkeakoulutuksen saaneelta henkilöltä vaaditaan osaamista, liittyen mm. rakentamisen digitalisaatioon ja projektiosaamiseen.

Monialaisuus ja kansainvälisyys ovat yhä keskeisemmässä roolissa useampien alojen toiminnassa. Menestyäkseen työelämässä ja edetäkseen uralla, tarvitsee työntekijä mm. palvelu-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamista, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiosaamista sekä kansainvälistymistaitoja. Myös päättely- ja ongelmanratkaisukykyä, kriittisyyttä ja tiedon hallintaa tarvitaan, kun ollaan kehittämässä työelämää ja luomassa uusia innovaatioita.

Opinnoissa painottuvat rakennetekniikan suunnittelijan pätevyyteen liittyvät ammattiaineet. Opinnoissa on mahdollista saada poikkeuksellisen vaativan luokan betonirakenteiden ja rakennusfysiikan suunnittelijapätevyyteen vaadittavat opintovaatimukset.

Koulutuksen sisältö

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Koulutus alkaa syyskuun alussa 2021. Lähiopetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Opinnot muodostuvat alakohtaisista ammatillisista opinnoista (20 op), opinnäytetyöstä (30 op) ja valinnaisista opinnoista (10 op). Pakollisiin opintoihin sisältyy 30 op:n laajuinen opinnäytetyö. Valinnaiset opinnot voit valita Savonian YAMK-koulutusten yhteisistä opinnoista. Alakohtaiset ammatilliset opinnot koostuvat rakenteiden mekaniikan, jännebetonirakenteiden, rakennusfysiikan sekä rakenteiden jäykistyksen opintojaksoista. Ammatilliset ja valinnaiset opinnot tukevat työelämän kehittämiseksi tehtävää opinnäytetyötäsi. Opintoihin on sisällytettävä 5 opintopisteen laajuinen vieraskielinen opintojakso, jonka voit valita esimerkiksi Savonian yhteisistä YAMK-opinnoista.

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin laadinnassa valintoja on mahdollista tehdä joustavasti. Lähiopetus järjestetään Savoniassa Kuopiossa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Koulutus on suunnattu Insinööri (AMK), rakennustekniikka, DI: rakenne- ja rakennustuotantotekniikan tuotanto-ohjelma, Tekniikan kandidaatti: rakenne- ja rakennustuotantotekniikka –tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto

Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) rakennusalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Tutkinto / todistus

Insinööri (ylempi AMK)

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Rakennusalan insinööri | YAMK? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Koulutusalat

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli 7000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, mikä mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden. Savoniassa voit opiskella yli 30 eri ammattikorkeakoulututkintoa. Voit...


Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu

Microkatu 1
70201 Kuopio

 Näytä puhelinnumero
www.savonia.fi

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Rakennusalan insinööri | YAMK täytä seuraavat tiedot: