Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiaali- ja terveysala | Kuntoutus | YAMK

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
2 vuotta
Ei tiedossa
   
Lähiopetus
Monimuotokoulutus
Pori
Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysala | Kuntoutus | YAMK

Koulutuksessa syvennetään kuntoutuksen asiantuntijuutta sekä johtamis- ja kehittämisosaamista. Kuntoutusta ja kuntoutumista tarkastellaan eri-ikäisten asiakkaiden ja yhteiskunnan näkökulmasta. Koulutus antaa valmiudet lähijohtamiseen sekä erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden hallinnointiin ja ohjaamiseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kuntoutuksen yamk koulutusta toteuttavat ammattikorkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä mm. opetussuunnitelmien ja opinnäytetöiden kehittämisen parissa. Verkostoon kuuluvat SAMKin lisäksi Turun AMK, Metropolia, Arcada, Lahden AMK ja Oulun AMK.

Koulutuksen sisältö

 • Kuntoutuksen keskeiset käsitteet ja taustateoriat
  • Näyttöön perustuva kuntoutus
  • Kuntoutuksen palvelujärjestelmä. lainsäädäntö ja rahoitus
  • Osallisuuden ja esteettömyyden edistäminen yhteiskunnassa
  • Oman asiantuntijuusalueen työmenetelmien kehittäminen
 • Organisaatiot ja johtaminen
 • Kuntoutuksen laatu ja yrittäjyys
 • Talous ja prosessit
 • Uudistumisen ja muutoksen johtaminen

Tutkinto / todistus

Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk-tutkinto

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu on noin 6000 opiskelijan ja 400 työntekijän monialainen ja kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu. Länsirannikon vaikutusalueella Satakunnan ammattikorkeakoulu on merkittävä osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä. SAMK profiloituu teollisuuskorkeakouluksi painottaen uudistumista, vientiosaamista ja työvoiman toimintakykyä. SAMKin visio on, että jokainen...


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: