Sivuston käyttötapa: Mobiili

Restonomi (AMK) | Matkailu | päivätoteutus

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Pori
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Restonomi (AMK) | Matkailu | päivätoteutus

Tavoite

Matkailun koulutusohjelmasta valmistuneen restonomin (AMK) keskeistä osaamista on palveluliiketoimintaosaaminen. Alan keskeinen arvo on vieraanvaraisuus (hospitality), joka tarkoittaa hyvän asiakaspalvelun lisäksi terveellisten, turvallisten, esteettisten, eettisesti kestävien, taloudellisesti kannattavien sekä ympäristötekijät huomioivien matkailun palveluiden ja tuotteiden kehittämistä kohderyhmälähtöisesti. Restonomi (AMK) tuntee uuden teknologian suomat mahdollisuudet matkailuelinkeinon kasvun tukena ja hyödyntää niitä. Hänellä on valmiudet kestävän matkailun mukaisen kannattavan, tuottavan ja ympärivuotisen yritystoiminnan kehittämiseen. Koulutusohjelman opintojen keskiössä on palvella sekä suomalaista että yhä enemmän myös globaalia matkailuelinkeinoa ja tuottaa osaamista sen tarpeisiin.  

(A)HOT - Hankitun osaamisen tunnustaminen

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi tulevaa tutkintoa (arkikielessä AHOTointi) on menettely, jolla opiskelija voi hyödyntää osaamista, jonka hän on hankkinut aikaisemmissa opinnoissaan tai nykyisten opintojen aikana tai muilla tavoin (esim. työkokemuksella). Opiskelijan ei tarvitse uudestaan opiskella asioita/taitoja, jotka hänellä on jo hallussaan.

AHOTointia voi hyödyntää läpi lukuvuoden ja koko opiskeluajan, ainoastaan opinnäytetyötä ei voida käsitellä mainitun menettelyn kautta. AHOT-menettely käynnistyy aina opiskelijan omasta aloitteesta. Tarkemmat tiedot ja ohjeet oppilaitoksestamme.

Koulutuksen sisältö

Matkailun koulutusohjelmassa opiskelumenetelmät ovat monipuolisia. Luentojen lisäksi opit projekteissa, ryhmä- ja yksilötehtäviä tekemällä, koulussa ja verkossa. Itsenäinen työskentely erityisesti ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen edellyttää sinulta työelämässäkin tarvittavaa ajanhallintaa, omatoimisuutta ja luovaa ongelmanratkaisutaitoa.

Koulutus toteutetaan työelämälähtöisesti yhteistyössä erilaisten matkailualan toimijoiden kanssa. Lisäksi SAMK on mukana useissa maakunnallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, jotka toimivat myös oppimisympäristönä.

Opinnoissa tuetaan myös yrittäjyyttä. SAMKin Yrityskiihdyttämössä voit aloittaa oman yritystoimintasi jo opiskeluaikana. Kansainvälistymistäsi tuetaan laajan englanninkielisen opetustarjonnan lisäksi kansainvälisen vaihto-opiskelun ja työharjoittelun kautta.

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Restonomi (AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu on noin 6000 opiskelijan ja 400 työntekijän monialainen ja kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu. Länsirannikon vaikutusalueella Satakunnan ammattikorkeakoulu on merkittävä osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä. SAMK profiloituu teollisuuskorkeakouluksi painottaen uudistumista, vientiosaamista ja työvoiman toimintakykyä. SAMKin visio on, että jokainen...


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: