Hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja johtaminen | YAMK

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1,5-2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Kevät
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
   
Monimuotototeutus
Pori
Ylemmät AMK-tutkinnot

Hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja johtaminen | YAMK

Opinnot rakentuvat kolmesta kokonaisuudesta: kehittämis- ja tutkimusosaaminen, johtamisosaaminen ja opinnäytetyö.  Opiskelija laajentaa ja syventää hyvinvointipalveluiden kehittämisen tietoperustaansa. Asiakasymmärryksen lisääminen ja palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen ovat keskiössä.  Johtamisosaamisen kokonaisuudessa opiskelijalla on laajasti mahdollisuuksia valita itselleen mielekkäät ja tarkoituksenmukaiset opintokokonaisuudet opintotarjottimelta, joka sisältää niin henkilöstöjohtamiseen, talousjohtamiseen kuin yhä moninaistuvaan työyhteisöön ja verkostomaisiin organisaatioihin liittyviä opintojaksoja.

Opiskelu on itsenäistä

Opiskelu koostuu kontaktiopetuksesta kampuksella tai verkossa sekä itsenäisesti, pareittain tai pienryhmissä suoritettavista tehtävistä tai tenteistä. Kontaktiopetusta on noin 2–3 päivänä kuukaudessa. Kontaktiopiskelujaksot/-päivät rakennetaan itsenäisen ja verkko-opiskelun aihepiirejä jäsentäväksi, kokoavaksi tai syventäväksi osaksi. Kontaktiopetuksen määrä vaihtelee opintojaksoittain.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelmassa on 30 op kaikille pakollisia kehittämis-, tutkimus- ja johtamisopintoja. Lisäksi opiskelija valitsee vähintään 25 op johtamisopintoja henkilökohtaisen kiinnostuksensa ja aikataulunsa mukaisesti. Täydentävät opinnot voivat suuntautua joko johtamiseen tai oman ammattialan asiantuntijuuden vahvistamiseen/laajentamiseen.

Kehittämis- ja tutkimusosaaminen 25 op, Johtamisosaaminen 25-30 op, täydentäv osaaminen 0-5, opinnäytetyö 30, vapaasti valittavat 5op

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

YAMK

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori