Sivuston käyttötapa: Mobiili

Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus

Oulun ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Oulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus

Tavoite

Fysioterapeuttina olet kuntoutuksen ammattilainen, joka osaa analysoida, edistää ja ylläpitää eri-ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä tutkittuun tietoon perustuvien asiakaslähtöisten fysioterapiamenetelmien avulla.

Osaat tukea asiakastasi vahvistamaan liikkumis- ja toimintakykyään, terveyttään ja kokonaisvaltaista hyvinvointiaan omassa ympäristössään sekä tarvittaessa muokkaamaan ympäristöä ja hankkimaan apuvälineitä asiakkaan voimavarojen optimaalisen hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Fysioterapeuttina osaat motivoida, ohjata ja kannustaa asiakkaitasi ja heidän läheisiään omatoimisessa liikkumis- ja toimintakyvyn harjoittamisessa ja kuntoutumisessa sekä toimia liikkumis- ja toimintakyvyn edistämisen asiantuntijana sekä itsenäisesti että osana asiakkaan kuntoutusprosessia suunnittelevaa ja toteuttavaa monitoimijaista tiimiä. 

Fysioterapeuttikoulutuksen osaamisvaatimuksia määrittävät fysioterapeuttien kansallisten (Suomen Fysioterapeutit) ja kansainvälisten järjestöjen (ENPHE, WCPT, EU/ESCO) ohjeistukset ja suositukset sekä kansallinen (NQF) että eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF).

Koulutuksen sisältö

Fysioterapian tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien yhteisistä opinnoista ja fysioterapian perus- ja ammattiopinnoista. Fysioterapian tutkinto-ohjelman perusopintojen tavoitteena on antaa sinulle laaja-alainen yleiskuva fysioterapian asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää sinut fysioterapian yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää sinut ihmisen toimintakyvyn ja kuntoutumisen kannalta keskeisiin ilmiöihin sekä niiden tukemiseksi käytettävien fysioterapeuttisten menetelmien tieteellisiin perusteisiin niin, että kykenet itsenäisesti työskentelemään fysioterapian asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä. 

Fysioterapeuttikoulutuksessa lähi- ja verkko-opetuksena, itsenäisenä ja pienryhmissä toteutuva teoreettinen ja käytännöllinen opiskelu sekä ammattitaitoa edistävä harjoittelu yhdistyvät toisiinsa mahdollistaen teoreettiseen tietoon perustuvan käytännöllisen osaamisen kehittymisen. Käytännöllisen osaamisen kehittymisen ohella sinua tuetaan arvostamaan tieteellisyyttä osana oman työsi kehittämistä. Sinulla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti sekä omien opintojesi, että halutessasi myös tutkinto-ohjelman toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen tutkinto-ohjelmatiimeissä. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä toimintaympäristöissä joko Suomessa tai ulkomailla. 

Fysioterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelmaa ohjaavat ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (ARENE), opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM: Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon) ja fysioterapeuttikoulutusten eurooppalaisten korkeakoulujen verkoston (ENPHE) osaamissuositukset ja -kuvaukset.

 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Fysioterapeutti (AMK)

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu järjestää ammattikorkeakoulu- ja Master-tutkintoon (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) johtavaa opetusta, opettajan pedagogisia opintoja, ammatillisia erikoistumisopintoja, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä täydennyskoulutusta. Oulun ammattikorkeakoulussa voit opiskella kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. Oppilaitos järjestää kaksi ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kokonaan englanniksi. Opetuksen...


Lue lisää oppilaitoksesta Oulun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Kotkantie 1
90250 Oulu

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: