Insinööri (AMK) | bio- ja kemiantekniikka | päivätoteutus

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Vantaa
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Bio- ja kemiantekniikka, insinööri

Insinööri (AMK) | bio- ja kemiantekniikka | päivätoteutus

Bio- ja kemiantekniikan koulutuksesta valmistut insinööriksi. Opinnoissa yhdistyvät luonnontieteen ja tekniikan alat. Insinööriltä edellytetään hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, jota tutkinto-ohjelman opinnoissa kehitetään koko opiskelujen ajan.

Bio- ja kemiantekniikan osaajia tarvitaan elintarvike-, kemian- sekä pinnoiteteollisuudessa. Alan insinöörejä tarvitaan myös monilla muilla aloilla, kuten biotekniikan tuotannossa, metallien pintakäsittelyssä, öljy- ja muoviteollisuudessa, vesienkäsittelyssä, metsä- ja lääketeollisuudessa, insinööritoimistoissa, tutkimuslaitoksissa sekä energiayhtiöissä.

Koulutuksen sisältö

Opintojen ensimmäisenä vuonna opiskelija saa hyvän pohjan matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija kemian käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtämiseen sekä niiden soveltamista eri kemian aloilla. Samalla ne valmentavat pääaineopintoihin.

Pääainevalinta tapahtuu ensimmäisen vuoden aikana. Riippuen valitusta pääaineesta opiskelet bioteknisiä prosesseja ja menetelmiä, elintarviketuotannon ja hygienian hallintaa, uusiutuvien polttoaineiden valmistusprosesseja, materiaalien ominaisuuksia ja tuotteiden sekä rakennusten pintakäsittelyn hallintaa.

Koulutuksen toteutus

Opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, hyvää ammattitaitoa ja oma-aloitteisuutta. Opiskelijat perehtyvät opintojen aikana menetelmiin ja prosesseihin, joilla tuotetaan monia hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tarpeellisia elintarvikkeita, polttoaineita, lääkealan tuotteita, kosmetiikkaa, maaleja ja uusia materiaaleja. Tutkinnon yhtenä teemana toimii bio- ja kiertotalous. 

Projektityöskentely on tärkeä osa opintoja. Projektit ovat ajankohtaisia teollisuudesta tulleita aiheita, kuten kiertovilla, hygieeniset ja toiminnalliset pinnat sekä ylijäämäruuan projektit.

Työmahdollisuudet

Valmistunut bio- ja kemiantekniikan insinööri toimii esimies- ja asiantuntijatehtävissä.

Hän työskentelee mm.

 • tuotekehitys- tai tutkimusinsinöörinä,
 • prosessisuunnittelijana,
 • ympäristö- tai laadunvalvojana,
 • toisen asteen opettajana
 • työpäällikkönä.

Mahdollisia työpaikkoja ovat esimerkiksi

 • insinööri- ja suunnittelutoimistot,
 • maahantuojat,
 • viranomais- ja tutkimuslaboratoriot,
 • tutkimuslaitokset, laitevalmistajat,
 • laite- ja järjestelmätoimittajat sekä
 • erityyppiset tuotantolaitokset.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa opinnoista Metropoliassa? Tilaa hakijan uutiskirje tästä!

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Enemmän kuin korkeakoulu – neljä kampusta täynnä tekijöitä

Haluatko vaikuttaa siihen miltä maailma näyttää tulevaisuudessa? Saat Metropolialta enemmän kuin tutkinnon – saat valmiudet merkitykselliseen työhön sekä taidot jatkuvaan oppimiseen. Metropoliassa opiskelijat ja opettajat kehittävät ratkaisuja globaaleihin haasteisiin yhdessä yritysten ja muiden kumppanien kanssa jopa 5 miljoonaa päivää vuodessa....


Lue lisää oppilaitoksesta Metropolia Ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Myllypurontie 1
00920 Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.metropolia.fi


Tilaa lisätietoa

Haluatko lisätietoa opinnoista Metropoliassa? Tilaa hakijan uutiskirje tästä!

Uutiskirje
Haluan tilata Metropolian uutiskirjeen