Kliinisen hoitotyön asiantuntijuus | YAMK | monimuotototeutus

Laurea-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1,5–2,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy 2023
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Monimuotototeutus
Vantaa
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kliinisen hoitotyön asiantuntijuus | YAMK | monimuotototeutus

Kliinisen hoitotyön asiantuntijuus | YAMK | monimuotototeutus

Koulutus tuottaa laajavastuisen kliinisen hoitotyön osaamisen ohella erityisesti näytön arviointiin ja jalkauttamiseen, osaamisen varmistamiseen, terveydenhuollossa tuotetun tiedon hyödyntämiseen, hoidon kehittämiseen ja laadunhallintaan liittyvää osaamista.  Koulutuksessa kehitätkin konkreettisia taitoja mm. asiakkaan terveydentilan arviointiin ja koulutustehtäviin.   

Koulutuksessa tarkastellaan kliinisen hoitotyön asiantuntijuuden osa-alueita yleisestä näkökulmasta rajoittumatta tiettyyn erikoisalaan. Koulutuksessa sinun on kuitenkin mahdollista suunnata omaa osaamistasi kiinnostuksesi ja tarpeesi mukaan perusterveydenhuoltoon tai erikoissairaanhoidon aloille muun muassa erilaisten harjoitustehtävien ja projektien muodossa. 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Kuukausittain on keskimäärin kolme koulutuspäivää. Koulutuspäivien lisäksi opintoihin kuuluu itsenäisesti toteutettavia oppimistehtäviä, joissa opittua sovelletaan työelämän ja kliinisen hoitotyön kehittämisessä. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. 

Opintojen rakenne

Ylemmät AMK-koulutukset koostuvat pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä). Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5–2,5 vuotta.

Ydin­osaa­mi­sen opinnot 

Ydinosaamisen opinnot kohdentuvat terveydentilan kokonaisarviointiin ja kliiniseen päätöksentekoon, asiakkaan terveyden edistämiseen ja omahoidon tukemiseen, kliinisen hoitotyön näyttöön perustuvaan kehittämiseen, tiedon- ja laadunhallintaan sekä asiantuntijuuden kehittämiseen kliinisessä hoitotyössä.

Täy­den­tä­vät opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi valinnaisuutta sisältävillä täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen laajuus on 30 opintopistettä, joista 5 opintopistettä kertyy kaikille yhteisestä, pakollisesta opintojaksosta sekä 5 op valintaopintojaksosta.

Täydentävän osaamisen opinnot voit kaikille yhteistä opintojaksoa sekä valintaopintojaksoa lukuunottamatta valita itsenäisesti, joten voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi täydentävistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voi sisällyttää myös mm. Laurean tarjoamia opintojaksoja, kesäopintoja, verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja.

Opin­näy­te­työ

Opinnot sisältävät työelämää kehittävän opinnäytetyön, jonka aiheen voit valita omaa urasuunnitelmasi mukaisesti. Opinnäytetyön avulla osoitat pystyväsi tekemään itsenäisesti oman alasi kehittämistyötä sekä soveltamaan koulutuksen aikana hankkimaasi tutkimustietoutta ja kehittämismenetelmiä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle ja sen avulla kehitetään kliinistä hoitotyötä ja työyhteisön toimintaa. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Koulutukseen vaaditaan aiempi sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), ensihoitaja (AMK) tai kätilö (AMK), tai vastaava Suomessa suoritettu sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto.
Lisäksi vaaditaan kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Master of Health Care

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kliinisen hoitotyön asiantuntijuus | YAMK | monimuotototeutus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Laurea Twitterissä ja Facebookissa

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu on Uudellamaalla sijaitsevat ammattikorkeakoulu, jolla on kuusi kampusta: Tikkurila, Hyvinkää, Lohja, Porvoo sekä Leppävaara ja Otaniemi Espoossa. Kampuksilla opiskelee yhteensä lähes 8000 opiskelijaa 20 AMK-koulutuksessa – 13 suomeksi ja 7 englanniksi sekä 17 YAMK-koulutuksessa – 14 suomeksi ja 3...


Lue lisää oppilaitoksesta Laurea-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Laurea-ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu

Ratatie 22
01300 Vantaa

 Näytä puhelinnumero
www.laurea.fi

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Kliinisen hoitotyön asiantuntijuus | YAMK | monimuotototeutus täytä seuraavat tiedot: