Sivuston käyttötapa: Mobiili

Digiajan palvelujohtaminen | YAMK

Lapin ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1,5–2 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotokoulutus
Rovaniemi
Ylemmät AMK-tutkinnot

Digiajan palvelujohtaminen | YAMK

Tavoite

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus tekniikan ja liikenteen alalla sekä maa- ja metsätalousalalla on 60 opintopistettä ja muilla aloilla 90 opintopistettä.

Tutkintonimikkeet:

Insinööri (ylempi AMK)
Agrologi (ylempi AMK)
Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)
Tradenomi (ylempi AMK)
Restonomi (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)

Digiajan palvelujohtamisen koulutuksen tavoitteena on tukea Suomen  kehittymistä, osaamisen kasvua ja yritysten kasvuedellytyksiä ja avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Koulutuksen tuottama ylempi ammattikorkeakoulututkinto kehittää opiskelijoiden monialaista osaamista ja asiantuntemusta sekä syventää perustutkintojen tuottamaa osaamista ja monipuolistaa ja uudistaa työelämässä karttunutta ammatillista tietämystä.

Koulutuksen tavoitteena on osaamisen tuottaminen

  • Hajautettujen työympäristöjen johtamiseen
  • opiskelija osaa kehittää, johtaa ja arvioida hajautettuja työympäristöjä kestävästi
  • opiskelija osaa kehittää, johtaa ja motivoida hajautetuissa ympäristöissä toimivia ihmisiä ja heterogeenisiä ryhmiä
  • opiskelija osaa vertailla ja hyödyntää erilaisia etäjohtamisen toimintamalleja ja -ympäristöjä menestyksekkään palveluliiketoiminnan mahdollistamiseksi
  • opiskelija osaa analysoida, suhteuttaa ja implementoida digitaalisuutta yrityksen menestystekijänä toimivasti ja turvallisesti
  • Monialaisen palvelutalouden kehittämiseen
  • opiskelija osaa monialaisesti vertailla palvelutalouden käsitettä sekä hyödyntää oppimaansa omaan toimintaympäristöön
  • opiskelija osaa luoda ja kehittää palvelutalouden edellyttämiä monialaisia sosiaalisia ja asiantuntijaverkostoja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
  • opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja johtaa monialaisia asiakaslähtöisiä uusiopalveluja
  • opiskelija osaa tulevaisuusorientoituneesti reflektoida omaa uudistumistarvettaan 

Koulutuksen sisältö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus tekniikan ja maa- ja metsätaloudenalalla on 60 opintopistettä ja muilla aloilla 90 opintopistettä.

Digiajan palvelujohtamisen YAMK -tutkintoon johtaviin opintoihin sisältyy

1) syventäviä ammattiopintoja 25 op/55 op

2) vapaasti valittavia opintoja 5 opja

3) opinnäytetyö 30 op

 Vapaavalintaiset opinnot on koottu tarjottimeksi, josta voit valita opintoja omaa johtamisosaamistasi täydentäväksi. Osa valinnaisopinnoista on englanninkielisiä.

Opinnäytetyö on luonteeltaan monialainen työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Digiajan palvelujohtaminen (YAMK)

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulussa on kuusi koulutusalaa joita johdetaan ja kehitetään neljänä osaamisalakokonaisuutena. Lapin AMKin toiminta perustuu luotettavuuteen, ennakkoluulottomuuteen ja yhteisöllisyyteen. Osaamisalat: Hyvinvointipalveluiden osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Kaupan ja kulttuurin osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Tornio Matkailupalveluiden osaamisala (MTI), hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Teollisuuden ja luonnonvarojen...


Lue lisää oppilaitoksesta Lapin ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lapin ammattikorkeakoulu

Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi