Sivuston käyttötapa: Mobiili

Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus

LAB-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Päiväopinnot
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Lahti, Lappeenranta
Alkavat koulutukset
Lahti
Syksyllä

Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus

Fysioterapeutti terveyden edistäjänä

Fysioterapeuttina osaat arvioida ja tukea asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Hallitset fysioterapiamenetelmien käytön, joita ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Fysioterapeutti työnsä suunnittelijana

Fysioterapeuttina vastaat itsenäisesti työsi suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottamalla huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset. Saat valmiudet toimia yrittäjänä ja julkisissa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.

Fysioterapeutti moniammatillisessa työssä

Fysioterapeuttina työsi on asiakaslähtöistä ja tieteelliseen näyttöön perustuvaa. Toimit yhteistyössä muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja toimit asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä.

Fysioterapeuttikoulutuksen ydinosaamisen keskeisiä sisältöjä ovat mm. kaikenikäisten ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, terapeuttinen harjoittelu, terveysliikuntaosaaminen sekä hyvinvointiteknologia. Näille luo pohjan ihmisen anatomia ja fysiologia, ihmisen toimintakyvyn ja liikkumisen analysointi sekä tukeminen, erilaisten sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisy ja hoito fysioterapian keinoin.

Monialaisuus opiskelussa

Fysioterapeuttikoulutuksen alussa saat valmiudet tiimioppimiseen opiskelemalla monialaisesti yhdessä sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoiden kanssa. Yhdessä perehdytte sosiaali-ja terveysalan toimintaympäristöihin ja ihmisten hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Fysioterapeutiksi opiskelet aidoissa asiakastilanteissa ja työelämän hankkeissa ja opinnoissa tulevat tutuksi älykkäät terveysliikunnan ratkaisut. Saat tilaisuuden kehittää tulevaisuuden ratkaisuja väestön hyvinvoinnin ja kuntoutuksen edistämiseksi. Opinnoissa saat myös valmiudet toimia yrittäjänä.

Työn ja opintojen yhdistäminen

Opiskelu on täysiaikaista ja vain hyvin joustava osa-aikainen työ on mahdollista opintojen aikana.

Täydentävän osaamisen opinnoilla sinun näköisesi tutkinto

Jokaisen LAMKin opiskelijan opintoihin sisältyy tietty määrä yhteisen ja ammatillisen ydinosaamisen sekä täydentävän osaamisen opintoja. Tutkinnon ydinosaaminen muodostaa osaamisesi perustan ja takaa asiantuntijuuden. Täydentävällä osaamisella sinun on puolestaan mahdollista syventää tai laajentaa osaamistasi haluamaasi suuntaan ja rakentaa omia tavoitteitasi parhaiten palveleva, yksilöllinen tutkinto.

Voit täydentää osaamistasi paitsi omalta koulutustarjottimeltasi myös koko LAMKin yhteisestä alojen koulutustarjonnasta sekä opiskella eri tavoilla erilaisissa oppimisympäristöissä.

Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt

Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Fysioterapeutti (AMK)

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulussa voi opiskella sosiaali- ja terveysalaa, tekniikkaa, liiketaloutta, hotelli-, ravintola ja matkailualaa sekä muotoilua, taidetta ja visuaalista viestintää. LABin Muotoiluinstituutti jatkaa Lahden Muotoiluinstituutin ja Imatran taidekoulun pitkiä perinteitä. Lisäksi LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa kaikille avoimia korkeakouluopintoja avoimessa AMK:ssa sekä täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia jo korkeakoulututkinnon suorittaneille.  LABilla on...


Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

LAB-ammattikorkeakoulu

Kirkkokatu 27
15140 Lahti


Saatat olla kiinnostunut myös näistä: