Sosionomi | lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen | YAMK

LAB-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
2,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Etätoteutus
Verkossa
Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosionomi | lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen | YAMK

Tavoite

Koulutuksen lähtökohtana on lapsi- ja perhepalveluiden valtakunnallinen uudistaminen. Taustalla vaikuttavat kansallinen lapsistrategia 2040 ja lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, jonka toimeenpanoa jatketaan vuosina 2020–2022. Molempien tavoitteena on nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, perhemyönteisemmät ja paremmin yhteensovitettavat palvelut.

Koulutuksessa keskitytään lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseen ja niiden yhteensovittamisen kysymyksiin, monitoimijaiseen työskentelyyn sekä palvelujen sisällöllisiin kysymyksiin, kuten lasten ja nuorten osallisuuteen, varhaiseen tukemiseen sekä eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen

Tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa, kykenee johtamaan osaamista sekä sosiaalialan työkäytäntöjen ja palveluiden kehittämistä erilaisissa työympäristöissä.

Sisältö

Koulutuksen ydinosaamisen lähtökohtana on lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen entistä lapsi- ja perhelähtöisemmiksi. Keskeisinä sisältöalueina ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteisiin vastaaminen, sekä lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta sekä perheiden hyvää arkea turvaava toiminta. Keskiössä ovat eriarvoisuuden tunnistaminen ja varhainen tuki sekä integratiivisten toimintamallien kehittäminen sekä matalan kynnyksen että vaativan ja erityistason palveluissa.

Opiskelija voi valita täydentäviä opintoja myös LAB-ammattikorkeakoulun muista koulutuksista (esim. palvelumuotoilu sosiaali- ja terveyspalveluissa, työyhteisön johtaminen, osaamisen johtaminen, digitaaliset palvelut), muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta tai Campusonline-tarjonnasta.

Opintojaksoihin sisältyy lähiopetusta Lahden kampuksella keskimäärin kaksi päivää/lähiopetusta sisältävä 5 op opintojakso. Opetus on pääsääntöisesti arkisin klo 9–16. Osa opintojaksoista toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Oppimisympäristönä toimii Moodle.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (YAMK) | lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. LAB tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketalous, muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. LAB syntyi halusta uudistaa korkeakoulutusta ja työelämää — tehdä...


Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

LAB-ammattikorkeakoulu

Kirkkokatu 27
15140 Lahti