Kulttuuriala (YAMK) | muotoiluajattelu ja asiakaskokemus

LAB-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Lahti
Ylemmät AMK-tutkinnot

Kulttuuriala (YAMK) | muotoiluajattelu ja asiakaskokemus

Muotoiluajattelun ja asiakaskokemuksen koulutus käsittelee muotoiluajattelua erilaisiin kohteisiin sovellettavana kehittämis- ja innovaatioprosessina. Muotoiluajattelun hyödyntämiin menetelmiin kuuluvat systeeminen ja kokonaisvaltainen kehittämiskohteen ymmärtäminen, asiakas- ja sidosryhmäkokemusta kehittävä, ihmislähtöinenlähtöinen kehittämistutkimus, asiakkaita, erilaisia käyttäjiä sekä monialaisia kehittämisryhmiä osallistava yhteiskehittäminen (co-design), ja nopea, kokeileva kehittäminen.

Näitä menetelmiä sovelletaan asiakaskokemuksen, palvelujen, informaatiomuotoilun, digitaalisten tai ympäristövastuullisten ratkaisujen, brändikonseptien sekä toiminta- ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Kehittämisratkaisuja suunnitellaan sekä yksityiselle, julkiselle että kolmannelle sektorille. Muotoiluajattelu ja asiakaskokemus -koulutusta tukee myös LAB-ammattikorkeakoulun Customer Experience -kasvualusta, joka kokoaa monialaisesti yhteen tähän kehittämisaiheeseen liittyvää osaamista, kehittämistutkimusta ja projekteja.

Koulutus on suunniteltu siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena, joka rakentuu lähiopetusjaksoista ja itsenäisen työskentelyn osuudesta. Opinnot voi suorittaa pääosin etänä. Ydinopintojen opetus toteutetaan pääsääntöisesti päivä- ja viikonloppuopintoina (pe klo 9–17 ja la klo 9–16). Ensimmäisenä lukuvuonna opetusta on keskimäärin 2 viikonloppua kuukaudessa. Osan täydentävistä, valinnaisista opinnoista voi suorittaa myös täysin virtuaalisina. Toinen lukuvuosi keskittyy itsenäiseen tutkimuksellisen kehittämistyön läpivientiin ja siihen liittyviin ryhmäseminaareihin.

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja opiskelijaa ohjataan hyödyntämään myös oma aiemmin hankittu osaaminen, josta voi hakea hyväksilukua tutkintoon soveltuvilta osin.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

YAMK-tutkinto

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. LAB tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketalous, muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. LAB syntyi halusta uudistaa korkeakoulutusta ja työelämää — tehdä...


Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

LAB-ammattikorkeakoulu

Kirkkokatu 27
15140 Lahti