Sivuston käyttötapa: Mobiili

Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen koulutus | YAMK

Karelia-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
2,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotokoulutus
Joensuu
Ylemmät AMK-tutkinnot

Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen koulutus | YAMK

Tavoite

Tradenomina (ylempi AMK)/Restonomina (ylempi AMK)/Medianomina (ylempi AMK) olet taitaja, jolla on valmiudet ja kyky ottaa vastuu työyhteisöjen johtamisesta ja kehittämisestä. Hallitset oman asiantuntijuusalueesi tietoperustan, ymmärrät strategista suunnittelua ja muutosprosesseihin liittyviä ilmiöitä sekä osaat suhteuttaa omaa johtamistoimintaasi niihin.

Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen koulutuksesta valmistuttuasi osaat ennakoida organisaation toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja arvioida niiden vaikutuksia organisaation strategiatyöhön. Teet liiketoiminnan tai organisaation toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia valintoja. Tunnistat organisaation kehittämistarpeita ja arvioit sekä valitset kehittämistoimenpiteitä.

Koulutuksen sisältö

Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen ydinopintojen sisältöjä ovat

  • itsensä johtaminen, johtajuuden arvot ja johtajana kehittyminen
  • strateginen suunnittelu ja johtaminen sekä ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmät
  • Success Strategies in SMEs ja Management Tools and Techniques
  • henkilöstöresurssien ja moninaisuuden johtaminen sekä haastavien tilanteiden henkilöstölainsäädäntö
  • hankintatoimi ja logistiikka
  • menetelmäopinnot.

Sinun on mahdollista suorittaa opintosi työn ohessa. Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen opintojen toteutuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle) sekä video- ja Adobe Connect -järjestelmiä. Noin 60 % opinnoista on mahdollista suorittaa etäopintoina itsenäisesti työskennellen ja verkkotyöympäristöjä hyödyntäen. Koulutukseen sisältyy yhteensä noin 30 lähiopetuspäivää, jotka järjestetään pääsääntöisesti kahden päivän jaksoissa. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä Karelian muiden yamk-opintojen kanssa. Kareliassa joustavoitat opiskeluasi käyttämällä omaa tietokonettasi.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (YAMK), Restonomi (YAMK), Medianomi (YAMK)

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu

Hyvä tulevaisuus rakennetaan osaamisella ja asiantuntijuudella. Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana rakentamassa sitä kouluttamalla osaavia ammattilaisia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Karelia antaa valmiudet, välineet ja asenteen kehittyä huippuosaajaksi. Karelia-ammattikorkeakoulu on myös laadukas, sitoutunut ja ketterä kumppani, joka tekee näkyviä tuloksia. Koulutusaloilla tehdäänkin tiivistä...


Lue lisää oppilaitoksesta Karelia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Karelia-ammattikorkeakoulu

Tikkarinne 9
80200 Joensuu