AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Toimintaterapeutti (AMK) | monimuotototeutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, paikassa Jyväskylä
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Toimintaterapeutti (AMK) | monimuotototeutus

Toimintaterapeutti (AMK)-monimuotokoulutuksessa  sinusta kehittyy kuntoutusalan asiantuntija, jonka tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa työskennellen mahdollistaa tälle merkityksellinen ja toimiva arki. Toimintaterapeuttikoulutuksessa opit tarkastelemaan asiakkaan toimintaa mahdollistavia tekijöitä sekä keinoja tukea tämän selviytymistä omassa arjessaan merkityksellisen toiminnan avulla.

Toimintaterapeutti perustaa asiakastyönsä toimintaterapian toimintakeskeiseen ja monitieteelliseen teoriataustaan ja toimii henkilölähtöisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa, joko yksilö-, ryhmä- tai yhteisökuntoutuksessa. Ensimmäisenä opiskeluvuonna painottuukin sosiaali- ja terveysalan asiakastyön perusosaamisen sekä kuntoutuksen lähtökohtien opiskelu.

Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna opit käyttämään tutkittuja menetelmiä toimintakyvyn ja toimintaympäristön arvioinnissa ja tekemään sen pohjalta yhdessä asiakkaan kanssa yksilölliset tavoitteet ja suunnitelman kuntoutumisen edistämiseksi.  Opit muokkaamaan ja hyödyntämään fyysistä, sosiaalista, teknologista ja luontoympäristöä niin, että asiakkaan toimintamahdollisuudet paranevat ja tämän on mahdollista toimia omassa arjessaan mielekkäällä tavalla.

Opinnoissa omaksutaan tutkimusnäyttöön perustuva työskentelytapa. Toimintaterapeutin asiantuntijuus perustuu toiminnantieteeseen (occupational science), joka tutkii kaikenikäisten ihmisten ja ihmisryhmien toimintaa arjessa. Toimintaterapia ja toiminnantiede ovat kiinnostuneita toimintoihin liittyvistä yksilöllisistä valinnoista ja toiminnan merkityksestä tasapainoiselle elämälle sekä terveydelle ja hyvinvoinnille.

Monimuoto-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitojen hallintaa, motivaatiota tarttua erilaisiin tietoteknisiin sovelluksiin sekä aktiivista opiskeluotetta noin 40h viikoittain. Opiskelijalla on oppimisprosessissa aktiivinen ja vastuullinen rooli. Opiskelijan tulee sitoutua itsenäiseen opiskeluun. Toimintaterapeuttikoulutuksessa yhdistyvät lähiopetuspäivät, harjoittelu toimintaterapian eri toimintaympäristöissä, työn opinnollistaminen sekä etäopiskelu. Etäopiskelu voi olla itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekemistä. Se voi toteutua myös ryhmä- ja tiimityöskentelynä tai webinaareina. Opintoja voi suorittaa tämän lisäksi kehittämishankkeissa sekä moniammatillisissa ja -alaisissa oppimisympäristöissä. Koulutukseen sisältyy harjoittelua työpajoissa ja kokopäiväistä työskentelyä käytännön työelämässä yhteensä 60 op. Opiskelussa käytetään pääsääntöisesti englanninkielistä kirjallisuutta.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Kevät

  • Monimuotototeutus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Toimintaterapeutti (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Jamk tarjoaa...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu