Musiikkipedagogi | YAMK

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Ylemmät AMK-tutkinnot

Musiikkipedagogi | YAMK

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia alan vaativissa opetus-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneena musiikkipedagogiikan asiantuntijana tunnistat ja ymmärrät toimintaympäristössäsi tapahtuvat muutokset. Osaat kehittää omaa ja työyhteisösi toimintaa sekä oppimisympäristöjä muuttuvia työelämätarpeita vastaaviksi. Kykenet valitsemaan tarkoituksenmukaisia pedagogisia ja teknologisia ratkaisuja oppimisen tueksi sekä johtamaan työyhteisösi ja alan verkoston kehittämistyötä. Saat lisäksi valmiuksia työelämän edellyttämään jatkuvaan oppimiseen sekä omaan ammattialaasi liittyvän osaamisen syventämiseen ja ajantasaistamiseen.

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneena voit sijoittua erilaisiin musiikkialan opetus-, johtamis- ja kehittämistehtäviin eri koulutusasteille. Tutkinto antaa sinulle hakukelpoisuuden julkisin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävänimikkeitäsi voivat olla mm.

  • musiikkioppilaitoksen opettaja tai lehtori
  • konservatorion opettaja tai lehtori
  • musiikkioppilaitoksen tai konservatorion rehtori (lisäksi vaaditaan opetushallinnon opinnot tai tuntemus)
  • ammattikorkeakoulun opettaja tai lehtori
  • vapaan sivistystyön opettaja tai suunnittelijaopettaja
  • projektipäällikkö, koordinaattori tai yrittäjä

Opiskelu on käytännönläheistä ja työelämälähtöistä syventäen ammatillista osaamistasi ja asiantuntijuuttasi. Koulutuksen keskeisin osa on opinnäytetyö, joka rakentuu sinun, työyhteisösi ja/tai musiikkialan kehittämistarpeille.

Opinnäytetyön ohella opintojen keskiössä on uusiutuva pedagogiikka, jonka teemat ovat ajankohtaisia musiikkikasvatuksen kysymyksiä. Teemoja ovat olleet mm. toiminnallinen ryhmäpedagogiikka, musiikkikasvatusteknologia sekä oppimisen pelillistäminen. Toiminnallisen ryhmäpedagogiikan opinnoissa perehdyt esimerkiksi improvisaation ja yhteismusisoinnin kautta innostavaan, kokeilevaan ja rajat ylittävään pedagogiikkaan. Musiikkikasvatusteknologian opinnoissa syvennyt mm. mobiili- ja verkko-oppimisteknologioiden hyödyntämiseen. Oppimisen pelillistämisen opinnoissa tarkastelet musiikin pelillisen ja leikillisen oppimisen mahdollisuuksia.

Tutkinnon muut opinnot koostuvat tutkimus- ja kehittämistoiminnan tai johtamisen opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista, joiden aikana voit syventää osaamistasi mm. hyvinvointiin, yrittäjyyteen sekä kansainvälisyyteen liittyvissä kysymyksissä. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan erillisessä haussa.

Tutkinto / todistus

Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Jamk tarjoaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Rajakatu 35
40200 Jyväskylä