Agrologi (AMK) | maaseutuelinkeinot | päivätoteutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Saarijärvi
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Agrologi (AMK) | maaseutuelinkeinot | päivätoteutus

Taivoite

Opi tuottamaan puhdasta ruokaa ja energiaa, kasvattamaan moniarvoista metsää, pitämään huolta puhtaasta vedestä ja ympäristöstä sekä kehittämään kannattavaa liiketoimintaa!

Maaseutuelinkeinojen laaja-alaisessa tutkinnossa perehdyt biotalousalan kestävään ja kannattavaan liiketoimintaan, innovaatiotoimintaan ja johtamiseen. Opiskelet monipuolisesti maa- ja metsätaloustuotantoa, niihin liittyviä teknologioita ja energiatehokkuutta. Ympäristön hyvinvointiin liittyvät teemat kulkevat mukana läpi opiskelun. Lisäksi sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen harjoittelun ja opiskelijavaihdon kautta.

Valmistuttuasi osaat hakea ratkaisuja biotalouden kestävään ja kannattavaan liiketoimintaan sekä hyödyntää uusinta tutkimustietoa ja teknologiaa. Osaat kehittää asiakaslähtöisiä ja innovatiivisia tuotteita ja palveluita. Osaat tuottaa laadukasta ruokaa, muita biomassoja ja energiaa tai kasvattaa ja käyttää moniarvoisesti metsää. Ymmärrät biotalouden perustana olevia lainalaisuuksia. Osaat huomioida maa- ja metsätalouden ympäristövaikutuksia ja huolehtia maaperästä, metsästä ja vesistöistä osana ilmastonmuutoksen hillintää ja hiilineutraaliuteen pyrkimistä. Tunnet alan kotimaista ja kansainvälistä toimintaympäristöä.

Agrologiopintojen läpileikkaava teema on AgriBusiness. Opintojesi päättyessä sinulla onkin kädessäsi tutkintotodistuksen lisäksi valmis, testattu liiketoimintasuunnitelma, jota voit halutessasi lähteä toteuttamaan yrittäjänä, tai hyödyntää liiketoimintaosaamistasi toisen palveluksessa.

Sisältö

Agrologi (AMK) -tutkinnossa osaaminen rakentuu työelämävalmiuksista, ammatillisesta ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. JAMKissa keskityt AgriBusinekseen, jonka osaamisalueet ovat maa- ja metsätalous, uudistuvat teknologiat ja tuotantoprosessit sekä johtaminen ja liiketalous.

Opit miten uusiutuvista luonnonvaroista saadaan tuotettua ruokaa, energiaa, tuotteita ja palveluja tehokkaasti, kannattavasti ja ekologisesti kestävästi. Ammatillisten perusopintojen jälkeen perehdyt valintasi mukaan laadukkaan ruoan tai muiden biomassojen tuotantoon, teknologian kehittämiseen, energian tuotantoon tai metsän kasvatukseen ja käyttöön. Lisäksi perehdyt biotalouden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä yrityksen johtamiseen.

Saarijärvellä sijaitseva Biotalouskampuksen tutkimus- ja kehitysympäristö kumppanuusyrityksineen muodostaa käytännönläheisen oppimisympäristön agrologiopintojen toteuttamiselle. Opit tutkivan, kokeilevan ja kehittävän työotteen.

Hankit lisäksi vankat tiedot kansainvälisyydestä, ympäristönhoidosta ja tuotantoteknologiasta. Sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen harjoittelun ja opiskelijavaihdon kautta.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Agrologi (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Jamk tarjoaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Rajakatu 35
40200 Jyväskylä