Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yhteisöpedagogi | YAMK

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
2 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Monimuotokoulutus
Helsinki
Ylemmät AMK-tutkinnot

Yhteisöpedagogi | YAMK

Maisteritasoinen tutkinto yhteisökehittämiseen

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutuksen profiili on yhteisöjen kehittämiseen tähtäävän osaamisen syveneminen ja vahvistuminen.

Koulutuksen erityisosaamisalueita:

 • yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen
 • vuorovaikutusosaaminen 
 • järjestötyön osaaminen 
 • nuorisotyön osaaminen 
 • työelämän kehittämisosaaminen 

Koulutus tuottaa osaamista kehittää, johtaa, valmentaa ja innostaa erilaisia työyhteisöjä, yhteisöjä ja yhteisöllisiä prosesseja muutostilanteissa. Opiskelijat saavat valmiuksia hyödyntää ja soveltaa menetelmiä, jotka edistävät yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia.

Tutkinto jakaantuu yhteisiin opintoihin (30 op), syventäviin opintoihin (15 op), vapaasti valittaviin opintoihin (15 op) sekä opinnäytetyöopintoihin (10 op) ja opinnäytetyöhön (20 op). 

Yhteisten opintojen kokonaisuus sisältää kuusi opintojaksoa, joista jokainen on laajuudeltaan 5 opintopistettä. Yhteisten opintojen kokonaisuudet ovat esimiestyö ja johtaminen (5 op), palvelumuotoilu (5 op), yhteisöjen kehittäminen (5 op), tulevaisuuden ennakointi (5 op), monimuotoisuus (5 op) sekä yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi (5 op).  

Tutkinnon syventävät opinnot (15 op) pitävät sisällään opintojaksot: 

 • Yhteisöt ja yhteisöllisyys (5 op) 
 • Pedagoginen osaaminen (5 op) 
 • Kansainvälinen ja monikulttuurinen osaaminen (5 op) 

Vapaasti valittavat opinnot (15 op); tarjonta vahvistetaan vuosittain: 

 • Järjestötyön opinnot 
 • Nuorisotyön opinnot 
 • Työyhteisöosaamisen opinnot 

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humakilla on valtakunnallinen vastuu toimialojensa ammattilaisten kouluttamisesta koko Suomeen sekä kehittää toimialojaan kumppanuudella alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Humak toimii valtakunnallisesti. Humakissa on neljä alueyksikköä – pääkaupunkiseutu (Helsinki, Kauniainen, Nurmijärvi), Turku, Jyväskylä ja Kuopio. Niissä voit opiskella seuraavia tutkintoja (suluissa): Pääkaupunkiseutu,...


Lue lisää oppilaitoksesta Humanistinen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ilkantie 4
00400 Helsinki

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: