Yhteisöpedagogi (AMK) | järjestö- ja nuorisotyö | monimuotototeutus

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Turku
marker Hakuaika käynnissä

Alkavat koulutukset
Helsinki
Syksy

Jyväskylä
Syksy

Kuopio
Syksy

Turku
Syksy

Yhteisöpedagogi (AMK) | järjestö- ja nuorisotyö | monimuotototeutus

Tavoitteet

Työelämän tarpeet koulutuksen perustana

Yhteisöpedagogikoulutuksen tavoitteena on valmentaa ammattilaisia järjestö- ja nuorisotyön tehtäviin. Koulutuksen sisältö on suunniteltu siten, että se vastaa monipuolisesti työelämän tarpeita. Järjestötyön erilaiset toiminnanohjauksen, vapaaehtoistyön johtamisen ja järjestön kehittämisen tehtävät ovat yhteisöpedagogien tyypillistä työkenttää. Samoin nuorten ohjaamisen, nuorisotyön kehittämisen ja johtamisen tehtävät ovat monien yhteisöpedagogien työsarkaa. Näiden lisäksi yhteisöpedagogeja työskentelee mitä erilaisimmissa tehtävissä yhteiskunnan eri sektoreilla sekä kansainvälisissä tehtävissä, joissa tarvitaan aktiivista, yhteisöllistä ja kehittävää työotetta. Myös yrittäjänä toimiseen yhteisöpedagogeilla on tarvittavat perusvalmiudet.

Opiskelu tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa työelämän kanssa. Oppimistehtävät kytketään ensisijaisesti aitoihin työympäristöihin, ja opiskelijalla on mahdollisuus soveltaa oppimaansa jo opintojen aikana omassa työssään tai harjoitteluissa. Opintojen edessä osaaminen syvenee ja painopiste siirtyy kehittävään työhön, jonka keskiöissä on yhteisön toiminnan kehittäminen, oli kyse sitten nuorten toimintaryhmästä, järjestön jäsenistä ja vapaaehtoisista tai monikulttuurisesta yhteisöstä. Tavoitteena on antaa opiskelijalle parhaat mahdolliset valmiudet työskennellä järjestö- ja nuorisotyön erilaisissa tehtävissä.

Työelämän pelisäännöt ja työhyvinvointi tutuksi

Koulutuksen painopisteisiin kuuluvat työelämän pelisäännöt ja toimivat käytännöt sekä osallisuuden, sujuvan viestinnän ja vuorovaikutuksen vahvistaminen työyhteisön toiminnassa. Työhyvinvointi on keskeinen työyhteisön menestystekijä, ja yhteisöpedagogin työkalupakissa on välineitä sen tukemiseksi.

Yhteisöpedagogilla on vahva yhteiskunta- ja työelämätietous sekä hyvät taidot yhteisöllisen toiminnan organisoimiseen ja johtamiseen. Yhteisöpedagogi osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia kehittämisprosesseja ja -projekteja sekä edistää yhteisöllistä kehittämistoimintaa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteisöpedagogi (AMK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Toimipisteet sijaitsevat Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi), Jyväskylässä, Kuopiossa ja Turussa.  Laajan verkkokoulutuksen ansiosta Humak tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta käytännössä kaikkialla Suomessa. Humakissa on yli 2200 opiskelijaa, jotka opiskelevat päiväopintoina kampuksilla, monimuoto-opintoina tai suorittavat tutkintonsa kokonaan...


Lue lisää oppilaitoksesta Humanistinen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ilkantie 4
00400 Helsinki