Ylemmät AMK-tutkinnot

Kulttuurituottaja | YAMK

Humanistinen ammattikorkeakoulu, paikassa Helsinki
Pituus
1 vuosi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
1 vuosi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Kulttuurituottaja | YAMK

Tavoite

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) koulutus on suunnattu luovalla sektorilla tuotannollisissa tehtävissä toimivalle kulttuurituotannon ammattilaiselle, joka haluaa syventää ja laajentaa osaamistaan ja parantaa oman toiminta-alueensa kehittämistaitoja. Tutkinto antaa valmiuksia toimia kehittämis-, asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Työelämän muutokset huomioidaan opintosisällöissä esimerkiksi kytkemällä opiskelu korkeakoulun yhteistyössä työelämän kanssa tehtyihin hankkeisiin, opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Opinnäyte on luonteeltaan kehittämistehtävä ja sen laajuus on 30 op. Suoritettavan tutkinnon tuottama kelpoisuus vastaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Opiskelu on päätoimista, mutta opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Monimuotokoulutuksena toteutettavaan tutkintoon sisältyy 2–3 lähiopetuspäivää kuukaudessa. Tutkintoa suorittamaan valitaan 25 opiskelijaa. Tutkinnossa painotetaan kulttuurituottajan kykyä johtaa luovan alan yhteistoiminnallisia kehittämisprosesseja. Työelämän muutokset on otettu huomioon opintosisällöissä kytkemällä niiden sisällöt korkeakoulun yhteistyössä työelämän kanssa tehtäviin hankkeisiin, opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimukselliseen kehittämistyöhön. Tutkintoon sisältyy myös työskentelyä monialaisissa ympäristöissä, mitä tukee tutkinnon toteuttaminen osittain yhteistyössä Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen (yamk) kanssa.

Opiskelija saa lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla, jos niiden sisällöt vastaavat tämän tutkinnon sisältöjä. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella.

Sisältö

Tutkinnossa painotetaan kulttuurituottajan kykyä johtaa luovan alan yhteistoiminnallisia kehittämisprosesseja. Työelämän muutokset on otettu huomioon opintosisällöissä kytkemällä niiden sisällöt korkeakoulun yhteistyössä työelämän kanssa tehtäviin hankkeisiin, opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimukselliseen kehittämistyöhön. Tutkintoon sisältyy myös työskentelyä monialaisissa ympäristöissä, mitä tukee tutkinnon toteuttaminen osittain yhteistyössä Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen (yamk) kanssa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi

Tutkinto / todistus

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Ilkantie 4
00400 Helsinki

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Toimipisteet sijaitsevat Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi), Jyväskylässä, Kuopiossa ja Turussa.  Laajan verkkokoulutuksen ansiosta Humak tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta käytännössä kaikkialla Suomessa. Humakissa on yli 2200 opiskelijaa, jotka opiskelevat päiväopintoina kampuksilla, monimuoto-opintoina tai suorittavat tutkintonsa kokonaan...

Lue lisää oppilaitoksesta Humanistinen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu