Kulttuurituottaja (AMK) | monimuotototeutus | verkko-opinnot

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1–4 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Monimuotototeutus
Helsinki
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Kulttuurituottaja (AMK) | monimuotototeutus | verkko-opinnot

Tavoite

Kulttuurituotannon koulutus tuottaa vahvaa osaamista luoville toimialoille. Kulttuurituottaja (AMK) -tutkinnon opinnot valmentavat toimimaan alan kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Opintojen avulla opiskelija voi rakentaa itselleen persoonallisen ammattitaidon, joka antaa asiantuntijavalmiuksia kulttuurin ja taiteen ymmärtämiseen, tuotantojen hallinto- jajohtotehtäviin, luovien alojen yrittäjänä toimimiseensekä toimintaedellytysten luomiseen osaamisintensiivisille aloille.

Kulttuurituottajan ydinosaamista ovat tuotantoprosessien ja projektimaisen työskentelyn lisäksi viestinnän, rahoituksen, innovaatiotoiminnan ja johtamisen kompetenssit. Kulttuurituottajan työtä tehdään monipuolisesti toimialojen yhdyspinnoilla, yhdessä esimerkiksi teknologia-, matkailu- tai sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa.

Opiskelija pääsee mukaan työelämän kanssa tehtäviin aitoihin projekteihin opintojen alusta lähtien. Työelämälähtöinen oppiminen rakentuu ja jalostuu osaamisen syvenemisen kautta erilaisiksi harjoitteluiksi ja projekteiksi sekä innovaatiotoiminnaksi. Opinnoissa korostuu kokeilukulttuuriin liittyvä osaamisen kehittäminen ja digitaalinen työote sekä uudet toimintaympäristöt.

Kulttuurituottajan AMK -opinnot on suunniteltu niin, että opiskelija voi syventää osaamistaan ja vahvistaa yksilöllistä ammattitaitoaan koko opintojensa ajan. Työelämään kytkeytyvässä tutkimus- ja kehitystyössä opiskelija arvioi ja kehittää alan toimintamalleja.

Koulutuksen sisältö

Kulttuurituotannon opinnot rakentuvat yleisistä, ammatillisista, ammatillisesti syventävistä ja kehittämistoiminnan opinnoista. Lisäksi opiskelija täydentää osaamistaan vapaasti valittavilla opinnoilla,joita voi valita Humakin oman tarjonnan lisäksi mm. ammattikorkeakoulujen yhteisestä tarjonnasta CampusOnline.fi-portaalista.

Opinnot suoritetaan verkossa Humakin digikampuksella lukuun ottamatta opintojen alun lähiopetuspäiviä pääkaupunkiseudulla, joten opiskelu on mahdollista paikasta riippumatta.

Opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää myös päivätoteutuksena tarjottavia opintojaksoja, mikäli ne sopivat aikatauluun. Tämä antaa mahdollisuuden suunnitella omaa ajankäyttöä joustavasti. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa, ja ne ovat vaihtoehto perinteiselle lähiopetuksena toteutettavalle päiväopetukselle.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kulttuurituottaja (AMK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Toimipisteet sijaitsevat Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi), Jyväskylässä, Kuopiossa ja Turussa.  Laajan verkkokoulutuksen ansiosta Humak tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta käytännössä kaikkialla Suomessa. Humakissa on yli 2200 opiskelijaa, jotka opiskelevat päiväopintoina kampuksilla, monimuoto-opintoina tai suorittavat tutkintonsa kokonaan...


Lue lisää oppilaitoksesta Humanistinen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ilkantie 4
00400 Helsinki