Kulttuurituottaja (AMK) | kulttuurituotanto | monimuotototeutus

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Opintotukikelpoinen
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kauniainen, Turku
marker Hakuaika käynnissä

Alkavat koulutukset
Kauniainen
Syksy

Turku
Syksy

Kulttuurituottaja (AMK) | kulttuurituotanto | monimuotototeutus

Tavoitteet

Kulttuurituottajan ydinosaamista ovat tuotantoprosessien ja projektimaisen työskentelyn lisäksi viestinnän, rahoituksen, innovaatiotoiminnan ja johtamisen kompetenssit. Kulttuurituottajan työtä tehdään paitsi alan sisällä, myös monipuolisesti eri toimialojen yhdyspinnoilla, yhdessä esimerkiksi teknologia-, matkailu- tai sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa.

Opiskelija pääsee mukaan työelämän kanssa tehtäviin aitoihin projekteihin opintojen alusta lähtien. Työelämälähtöinen oppiminen rakentuu ja jalostuu osaamisen syvenemisen kautta erilaisiksi harjoitteluiksi ja projekteiksi sekä innovaatiotoiminnaksi. Opinnoissa korostuu kokeilukulttuuriin liittyvä osaamisen kehittäminen ja digitaalinen työote sekä uudet toimintaympäristöt.

Kulttuurituottaja (AMK) -opinnot on suunniteltu niin, että opiskelija voi syventää osaamistaan ja vahvistaa yksilöllistä ammattitaitoaan koko opintojensa ajan. Työelämään kytkeytyvässä tutkimus- ja kehitystyössä opiskelija arvioi ja kehittää alan toimintamalleja.

Sisältö

Kulttuurituotannon opinnot rakentuvat yleisistä-, ammatillisista- ja suuntautumisopinnoista. Suuntautumisopinnoissa opiskelija voi valita itseään kiinnostavan vaihtoehdon seuraavista kokonaisuuksista:

  • Sisältöjen tuottaminen
  • Palvelujen tuottaminen ja välittäjätoiminta
  • Elämysten ja tapahtumien tuottaminen

Opiskelija täydentää osaamistaan vapaasti valittavilla opinnoilla, joita voi valita Humakin oman tarjonnan lisäksi mm. ammattikorkeakoulujen yhteisestä tarjonnasta CampusOnline.fi-portaalista tai muiden korkeakoulujen – esimerkiksi yliopistojen – kanssa tehtävästä opetusyhteistyöstä.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kulttuurituottaja (AMK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Toimipisteet sijaitsevat Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi), Jyväskylässä, Kuopiossa ja Turussa.  Laajan verkkokoulutuksen ansiosta Humak tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta käytännössä kaikkialla Suomessa. Humakissa on yli 2200 opiskelijaa, jotka opiskelevat päiväopintoina kampuksilla, monimuoto-opintoina tai suorittavat tutkintonsa kokonaan...


Lue lisää oppilaitoksesta Humanistinen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ilkantie 4
00400 Helsinki