Terveydenhoitajakoulutus | terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja | päivätoteutus

Hämeen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Hämeenlinna
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Terveydenhoitajakoulutus HAMK

Terveydenhoitajakoulutus | terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja | päivätoteutus

Terveydenhoitajakoulutuksen aikana pätevöidyt terveysalan laaja-alaiseksi asiantuntijaksi ja opiskelet terveydenhoitajaopintojesi aikana sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan tutkinnot. Terveydenhoitajana perustehtäviisi kuuluu tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä ottamaan vastuu omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Terveydenhoitajan työssä tarvitset muun muassa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä teknisiä taitoja. Työ on vastuullista ja edellyttää, että tunnet uusinta tieteellistä tutkimusta, joka käsittelee hoitotyötä ja terveyden edistämistä. Terveydenhoitajaopinnoissa pääaineina ovat hoitotyö ja terveydenhoitotyö.

Päivätoteutuksessa koulutus tapahtuu pääsääntöisesti päivällä.

Terveydenhoitajakoulutuksen osaamistavoitteet ja sisältö

Tutkintoon johtava terveydenhoitajakoulutuksen laajuus on 240 op ja kestää noin 4 vuotta. Terveydenhoitajan tutkinto on kaksoistutkinto. Terveydenhoitajaopiskelijat saavat valmistuttuaan kaksi tutkintonimikettä: terveydenhoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa valmistuneet terveydenhoitajiksi ja sairaanhoitajiksi. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Sairaanhoitaja tekee ammatillista hoitotyötä, jonka tavoitteena on terveyden ja hvinvoinnin edistäminen. Työtä ohjaavat hoitotyön arvo- ja tietoperusta sekä sairaanhoitajien ammattieettiset ohjeet (1996). Hoitotyö muuttuu ajassa ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Työn ja palveluiden digitalisaatio sekä robotiikka uudistavat sosiaali- ja terveysalaa, samoin kestävään yhteiskuntaan liittyvät kysymykset.

Terveydenhoitajatyön opinnoissa opiskelijan ammatillisuus vahvistuu ja erityisesti terveyttä edistävä osaaminen syvenee ja laajenee. Opiskelija osaa terveydenhoitajana tehdä eettisesti kestäviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten asiakkaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin terveydenhoitajan eri työalueilla. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan asiakkaan, potilaan ja hänen perheensä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä ja omaa toimintaansa.

Terveydenhoitajakoulutuksen tavoitteena on myös opiskelijan yrittäjyysasenteiden- ja valmiuksien vahvistaminen, korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden synnyttäminen ja olemassa olevan yritystoiminnan uudistaminen ja kehittäminen.

Opintojen rakenne

Moduuli on 15 opintopisteen osaamiskokonaisuus, joka on rakennettu jonkin työelämän ilmiön ympärille.

Ydinosaamisen opinnot ja opinnäytetyö ovat tutkinnon suorittajalle pakollisia moduuleja. Harjoittelu kuuluu ydinosaamiseen. Profiloivat opinnot (15 op) ovat valinnaisia opintoja, joilla opiskelija voi suunnata omaa osaamistaan omien uratavoitteiden mukaisesti. Vaihtoehtoisia opintoja voi valita myös koko HAMKin tarjonnasta sekä muista kotimaisista ja kansainvälisistä korkeakouluista.

Koulutuksessa opittavat terveydenhoitajan ammatilliset osaamisalueet:

  • Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö, joka sisältää promotiivisen ja preventiivisen, voimavaroja tukevan, etsivän ja kulttuurisen terveydenhoitajatyön.
  • Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö, joka sisältää lasta odottavan perheen, lapsen, kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä, työikäisen ja hänen yhetsönsä sekä ikääntyneen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön.
  • Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen, joka sisältää ympäristöterveyden edistämisen ja tartuntatautien ehkäisyn, hoidon ja rokottamisen.
  • Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö, joka sisältää terveyspalvelujen laadun ja vaikuttavuuden kehittämisen, terveydenhoitajatyön johtamisen ja kehittämisen, terveydenhoitajan ammattieettisen toiminnan ja tulevaisuussuuntautuneen terveydenhoitajatyön. 

Terveydenhoitajakoulutuksessa opiskellaan moderneissa oppimisympäristöissä, kuten simulaatioissa, Hyvinvoinnin klinikalla ja Design Factorissa. Työelämäyhteys on vahva tarjoten monimuotoisia autenttisia oppimisympäristöjä. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisesti toteutettavissa opintokokonaisuuksissa ja opiskelijavaihtona kansainvälisissä yhteistyöoppilaitoksissa.

Yleissairaanhoitajakoulutuksesta (180 op) on kolmannes ohjattua harjoittelua erilaisissa sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä. Terveydenhoitajakouluyuksen syventävissä opinnoissa on lisäksi 30 op ohjattua harjoittelua.

Terveydenhoitajaopiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan terveydenhoitajatyön alueella opinnäytetyön ja kehittämistehtävän avulla. Opinnäytetyön laajuus on 15 op ja kehittämistehtävän laajuus 5 op. Opinnäytetyön tavoitteena on vahvistaa sekä yleisiä työelämävalmiuksia että alakohtaisia ammatillisia kompetensseja. Opinnäytetyön tekeminen on oppimisprosessi, jossa opiskelija oppii työskentelemään tutkivalla, analysoivalla ja kehittävällä työotteella.

Työelämässä 

Terveydenhoitaja voi työskennellä terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan työtehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Terveydenhoitaja voi työskennellä esimerkiksi neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveyshuollossa, työterveyshuollossa ja kotihoidossa. Terveydenhoitaja voi työskennellä myös aikuisneuvonnassa, päihde- ja mielenterveystyössä tai erilaisissa asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. Lisäksi työpaikkoja voivat olla työtehtävät julkisissa ja yksityisissä sairaanhoidon yksiköissä sekä järjestöissä. Terveydenhoitaja voi työskennellä joko kotimaassa tai ulkomailla. Terveydenhoitajan jatkokoulutusmahdollisuudet ovat monipuoliset.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus.

Tutkinto / todistus

Terveydenhoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK)

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Terveydenhoitajakoulutus | terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja | päivätoteutus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Hämeen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu | HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) tarjoaa iloisen ja innostuneen yli 8000 opiskelijan yhteisön, roppakaupalla mahdollisuuksia kansainvälistymiseen sekä tiiviit yhteydet työelämään. HAMKista valmistuneiden työllistymisaste on maan korkeimpia, samoin kuin yrittäjiksi opintojensa jälkeen ryhtyvien osuus. Hämeen ammattikorkeakoulussa on tarjolla lähes 30 AMK-tutkintoa ja 10...


Lue lisää oppilaitoksesta Hämeen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu

Vankanlähde 9
13100 Hämeenlinna

 Näytä puhelinnumero
www.hamk.fi

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Terveydenhoitajakoulutus | terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja | päivätoteutus täytä seuraavat tiedot:

Uutiskirje
Haluan tilata HAMKin uutiskirjeen