Sosiaali- ja terveysala (YAMK) | Arvot, yhteisöt ja etiikka

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
2 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotototeutus
Helsinki
Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysala (YAMK) | Arvot, yhteisöt ja etiikka

Sisältö

Opintojen laajuus on 90 op.

Opintojen rakenne

 • Kaikille YAMK-tutkinnoille yhteiset syventävät ammatilliset opinnot 20 op
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka -syventävät ammatilliset opinnot 20 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 20 optaiDiakonia, kasvatus ja merkityksellinen yhteisöllisyys -koulutuskokonaisuus 20 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Koulutuksen ydinsisällöt ovat

 • Arvot, etiikka, ihmisoikeudet, uusimmat aatevirtaukset
 • Yhteisölliset menetelmät, ihmisen kohtaaminen
 • Uskontolukutaito ja uskontodialogi

Koulutuksen yhdistävä teema on arvoihin, etiikkaan ja yhteisöllisyyteen liittyvä monialainen yhteistyö

Koulutus sisältää seuraavat kaikille YAMK-koulutuksille yhteiset opintojaksot, (20 op):

 • Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus 5 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä 5 op
 • Tutkimusmenetelmät 5 op
 • Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä 5 op

Koulutukseen sisältyvät seuraavat Arvot, yhteisöt ja etiikka -syventävät ammattiopinnot (20 op):

 • Yhteisölähtöisen työn perusteet 5 op
 • Hyvinvointialojen etiikka 5 op
 • Ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuus sekä kristinuskon nykytulkinnat 5 op
 • Uskontolukutaito ja uskontodialogi 5 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 20 op tai Diakonia, kasvatus ja merkityksellinen yhteisöllisyys -koulutuskokonaisuus 20 op. Koulutuskokonaisuus toteutetaan yhdessä Itä-Suomen yliopiston (UEF) teologisen tiedekunnan kanssa ja se sisältää seuraavat opintojaksot:
 • Merkityksellisen yhteisön rakentaminen 5 op
 • Teologia merkitysten rakentajana 5 op
 • Kärsimys ja toivo 5 op
 • Yhteisölähtöinen maailman muuttaminen 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (AMK), Sosionomi (YAMK), Terveydenhoitaja (YAMK)

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on ainutlaatuinen valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Diak ok suuri sosiaali- ja terveysalan sekä merkittävä kirkon ja tulkkausalan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Opiskeluilmapiiri Diakissa on lämmin ja kannustava – yhteisöllisyys ja toisten tukeminen kuuluvat kulttuuriin. Diak kouluttaa kansainvälisiä osaajia yhteiskunnan ja kirkon...


Lue lisää oppilaitoksesta Diakonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kyläsaarenkuja 2
00580 Helsinki