Sairaanhoitaja (AMK) | verkkopainotteinen monimuotototeutus

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotototeutus
Pieksämäki
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Sairaanhoitaja (AMK) | verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Sairaanhoitaja (AMK) auttaa ja tukee yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä edistämään ja ylläpitämään terveyttään, ehkäisemään ja hoitamaan sairauksiaan sekä kuntoutumaan. Sairaanhoitajalla on vahva eettinen työote ja valmius tukea kaikkein haavoittuvimmissa oloissa olevia ihmisiä.

Diakista valmistunut sairaanhoitaja on eettisesti valveutunut, ihmisten elämän moninaisuuden huomioonottava sekä yhteistyömyönteinen kehittäjä työelämässä.

Sisältö

Koulutus on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja koostuu 180 opintopisteen laajuisesta yleissairaanhoitajan osaamisesta sekä 30 opintopisteen laajuisista vaihtoehtoisista syventävistä opinnoista.

  • Perusopinnot: valmentava ruotsi 2 op, ruotsi 3 op, englanti 3 op, Orientaatio korkeakouluopintoihin 2 op. Suomen kieli ja viestintä on integroituna ammatillisiin opintoihin
  • Ammatilliset opinnot155 op
  • Vapaasti valittavat opinnot: vaihtoehtoiset syventävät opinnot 30 op
  • Opinnäytetyö15 op

Ammattikorkeakouluopinnoille on tyypillistä teorian ja käytännön tiivis yhteys. Opintoihin sisältyy useita ohjattuja harjoitteluja, joista osan voi suorittaa kansainvälisenä harjoitteluna.

Opintojen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikaisemmat opinnot, alan työkokemus sekä muualta hankittu opetussuunnitelman mukainen osaaminen otetaan huomioon yksilöllisessä opiskelusuunnitelmassa, jolloin opiskeluaika voi olla lyhyempi.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (YAMK)

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on ainutlaatuinen valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Diak ok suuri sosiaali- ja terveysalan sekä merkittävä kirkon ja tulkkausalan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Opiskeluilmapiiri Diakissa on lämmin ja kannustava – yhteisöllisyys ja toisten tukeminen kuuluvat kulttuuriin. Diak kouluttaa kansainvälisiä osaajia yhteiskunnan ja kirkon...


Lue lisää oppilaitoksesta Diakonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kyläsaarenkuja 2
00580 Helsinki