Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus

Centria-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy 2023
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Monimuotototeutus
Kokkola
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus

Voit hakea lähihoitajille suunnattuun sairaanhoitajakoulutukseen, jos olet suorittanut lähihoitajatutkinnon. Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Lähiopetusta on koulutuksen alussa kolmena päivänä viikossa. Myöhemmin lähiopetusta on kahden viikon välein kahtena päivänä viikossa. Opintojen ohella osa-aikaisesti työskentely onnistuu.

Sairaanhoitaja on hoitotyön rautainen ammattilainen! Centria-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksesta valmistut ammattitaitoiseksi sairaanhoitajaksi, joka osaa hoitaa, auttaa, tukea ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä. Opintojen aikana kehitetään sairaanhoitajan työssä tarvittavia ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä ja hoitotaitoja. Potilasturvallisuuden takaaminen edellyttää sairaanhoitajalta myös vastuullisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta. Sairaanhoitaja on aina potilaidensa asialla. Työ on pääosin tiimityötä, mutta itsenäistä ja vastuullista työotetta tarvitaan kaikissa tilanteissa.

Centrian sairaanhoitajaopinnot ovat hyvin käytännönläheisiä ja jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien pääset syventymään hoitotyön eri osa-alueisiin.

Sairaanhoitajakoulutuksen monimuotototeutuksessa lähiopetusta on koulutuksen alussa kolmena päivänä viikossa. Myöhemmin lähiopetusta on kahden viikon välein kahtena päivänä viikossa. Opintojen ohella osa-aikaisesti työskentely onnistuu.

Lähiopetuskerrat pitävät sisällään teoriaopetuksen lisäksi erilaisia taitopajoja ja simulaatioharjoituksia, joissa pääset harjoittelemaan hoitotilanteita. Lähiopetuksen lisäksi osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina sekä itsenäisenä opiskeluna. Meillä käy paljon myös vierailevia luennoitsijoita ja asiantuntijoita.

Sairaanhoitajaopintoihin kuuluu useita käytännön työharjoittelujaksoja erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Harjoittelujaksoilla pääset turvallisesti perehtymään erilaisiin hoitotyön tehtäviin harjoittelupaikan ohjaajien tukemana. Työssäkäyvien opiskelijoiden toivomme huomioivan, että harjoittelujaksot ovat aina kokoaikaista opiskelua. Opetussuunnitelmassamme oleva sairaanhoitajan perusosaamisen harjoittelu voidaan hyväksilukea lähihoitajan työkokemuksen perusteella. Myöhemmin opinnoissa sairaanhoitajan sijaisuudessa tehtyä palkallista työtä voidaan opinnollistaa. Näistä molemmista hyväksilukutavoista sekä niiden kriteereistä saat tarkempaa tietoa hakuohjeineen opintojen alussa. Harjoittelut ovat mahtava keino luoda kontakteja potentiaalisiin työnantajiin, ja moni opiskelijamme työllistyykin harjoittelujen kautta.

Centriassa hoitotyön opettajilla on pitkä ja laaja kokemus hoitotyön eri osa-alueilta. Olemme ylpeitä siitä, että tunnemme opiskelijamme ja voimme antaa hyvin yksilöllistä opetusta. Meiltä löytyvät myös modernit opiskelutilat sekä monipuolisesti erilaista opetusvälineistöä – pääset jo opintojesi aikana käyttämään samaa välineistöä, jota sairaanhoitajat käyttävät työpaikoillaan kliinisessä hoitotyössä.

Opiskelijamme tulevat ympäri Suomea ja maailmaa, sillä tarjoamme monimuotototeutuksen lisäksi sairaanhoitajakoulutusta myös päivätoteutuksena. Lisäksi meiltä löytyy englanninkielinen Nursing-sairaanhoitajakoulutus. Voit halutessasi suorittaa opintojaksoja myös englannin kielellä yhdessä Nursing-opiskelijoiden kanssa tai vastaavasti valita opintojaksoja päivätoteutuksen puolelta.

Opintojen sisältö

Sairaanhoitajan tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja opinnot kestävät yleensä 3,5 vuotta, mutta lähihoitajataustalla ne on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Sairaanhoitajaopinnot koostuvat ydinosaamisesta, johon kuuluvat perusopinnot, ammattiopinnot sekä harjoittelut sekä profiloivasta osaamisesta, jossa on mahdollista syventää osaamista opiskelijan mielenkiinnon mukaan. Lisäksi opintoihin kuuluvat vapaavalintaiset opinnot ja opinnäytetyö.

Ammattiopintojen aikana käydään läpi hoitotyön perusasioita, kuten ihmisen elimistöä ja sen toimintaa, terveyden ja toimintakyvyn edistämistä, asiakaspalvelutaitoja, etiikkaa ja kommunikointitaitoja. Lisäksi perehdytään sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön, turvallisuusasioihin sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Kliinisen hoitotyön osalta opinnot aloitetaan perusteista. Opinnoissa perehdytään mm. sisätautipotilaan hoitotyöhön, farmakologiaan, kirurgisen potilaan hoitotyöhön sekä mielenterveys-, päihde- ja kriisityöhön. Kaikki kliinisen hoitotyön osa-alueet käydään läpi opintojen aikana.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (AMK)

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa....


Lue lisää oppilaitoksesta Centria-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

 Näytä puhelinnumero