Insinööri (AMK) | tieto- ja viestintätekniikka | päivätoteutus

Centria-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy 2023
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Kokkola
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Insinööri (AMK) | tieto- ja viestintätekniikka | päivätoteutus

Centria-ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan koulutuksesta valmistut monipuoliseksi IT-alan osaajaksi, joilla on erinomaiset työllistymismahdollisuudet. Tieto- ja viestintätekniikka on jatkuvasti kasvava, kehittyvä mutta myös luova ala, jossa pienten yritysten ja jopa yksittäisten henkilöiden on mahdollista kehittää menestyviä tuotteita ja palveluita. Alueellamme riittää mielenkiintoisia työmahdollisuuksia IT-alan asiantuntijoille. Koulutuksemme antaa sinulle valmiudet työllistyä erilaisiin ohjelmistoalan tehtäviin, kuten esimerkiksi ohjelmistokehittäjäksi tai ohjelmistosuunnittelijaksi.

Centria-ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan koulutuksesta saat laajan osaamisen tieto- ja viestintätekniikan alalta. Opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten et välttämättä tarvitse aikaisempaa alan osaamista. Tieto- ja viestintätekniikan insinööriopinnoissa voit syventyä joko ohjelmointitekniikkaan tai tietoliikenteeseen ja pilvipalveluihin. Opinnot antavat sinulle myös vahvan osaamisen insinöörin perustaidoista, luonnontieteistä, kieli- ja viestintätaidoista sekä projektienhallinnasta ja johtamisesta.

Opintojen tavoitteet

Koulutuksen aikana perehdyt ohjelmistojen kehittämiseen sekä hankit siinä tarvittavia taitoja. Pääset opiskelemaan niin ohjelmointia, ohjelmistojen suunnittelua, tietoliikennettä kuin tietoteknisiä laitteistojakin. Opetuksessa hyödynnetään samoja laitteita ja ohjelmistoja kuin työelämässäkin, joten opintojesi aikana sinulle tulevat tutuiksi esimerkiksi Raspberry ja Arduino sekä Microsoftin Visual Studio, Jira sekä Git. Teoriaopintojen lisäksi teemme paljon erilaisia harjoituksia. Esimerkiksi 3. ja 4. vuoden opinnot suoritetaan ohjelmistotehtaassa, jossa pääset harjoittelemaan oppimaasi käytännössä Centrian tutkimus- ja kehittämisprojekteissa tai alueemme yritysten kanssa. IT-alalla työtä tehdään usein tiimityönä, joten tulet opintojesi aikana oppimaan myös tärkeitä projekti- ja tiimityöskentelytaitoja. Tietotekniikan alalla on valtavasti opintotarjontaa myös verkossa.

Centrian toimialueella on paljon menestyviä yrityksiä, jotka tarvitsevat digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ymmärtäviä osaajia. Yritykset tukevat myös koulutusohjelmaamme muun muassa vierailemalla luennoimassa opintojaksoilla, osallistumalla koulutuksen kehittämiseen sekä tarjoamalla harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Opinnoissa tehdäänkin erilaisia projekteja suoraan yrityksille, ja moni opiskelijamme saa vakituisen työpaikan esimerkiksi jonkin projektin tai harjoittelupaikan kautta. Työssäkäyvät opiskelijat voivat tehdä harjoittelut suoraan omalle työnantajalleen. Myös aikaisempi työkokemuksesi ja koulutuksesi on soveltuvin osin mahdollista lukea hyväksi ja liittää osaksi opintojasi, mikä saattaa nopeuttaa myös opintojen suorittamista.

Tietotekniikan koulutuksessa tehdään aktiivisesti yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa, jotka ovat laajemminkin mukana kehittämässä koulusta ja sen sisältöä. Teemme yhteistyötä myös kansainvälisten toimijoiden, kuten Cisco, Microsoft, Amazon ja ESRI, kanssa. Centrialla on oma sertifiointikeskus, jossa opiskelijat voivat suorittaa mm. Amazonin AWS-sertifikaatteja. Centrialla on käytössä myös oma projektioppimisen IT-laboratorio.

Opintojen sisältö

Koulutus järjestetään päivätoteutuksena Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa, jolloin oppitunnit sijoittuvat pääsääntöisesti arkipäiviin 8.00 – 18.00 välille. Ensimmäisenä opiskeluvuonna kaikki opintojaksot edellyttävät lähiopetukseen osallistumista, lähiopetuksen määrä kuitenkin vähenee lukuvuosittain seuraavasti: 2. vuosi 75 % lähiopetusta, 3. vuosi 50 % lähiopetusta ja 4.vuosi 0 % lähiopetusta. Näin pyritään mahdollistamaan opiskelijan varhainen siirtyminen työelämään. 4. vuoden kevät on opetuksetonta aikaa ja opiskelijalla on tällöin aikaa viimeistellä opinnäytetyö.

Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja opintojen aikana tehdään monia projekteja yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Tiiviin yritysyhteistyön myötä teemme opintojen aikana yritysvierailuja ja yritysten edustajat käyvät meillä luennoimassa. Lisäksi opiskelijamme tekevät yrityksille opiskeluprojekteja sekä työharjoitteluja. Pääset myös harjoittelemaan oppimaasi käytännössä, esimerkiksi Centrian ohjelmistotehtaassa ja IT-laboratoriossa.

Tieto- ja viestintätekniikan insinööriopinnot koostuvat ydinopinnoista, syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa voit suuntautua joko ohjelmistotekniikkaan tai tietoliikenne- ja pilvipalveluihin. Valinta syventävistä opinnoista tehdään toisen lukuvuoden aikana.

  • Ohjelmistotekniikkaan suuntautuvana insinöörinä hallitset tärkeimmät ohjelmointikielet ja osaat hyödyntää osaamistasi ohjelmistokehitysprojekteissa. Opit tekemään mm. web- ja mobiilisovelluksia sekä sulautettuja sovelluksia. Käytössämme on modernit ohjelmistokehitysympäristöt sekä mm. pilvipalvelu- ja teollisen Internetin ohjelmistoalustat. Pääset perehtymään myös tekoälyyn ja koneoppimiseen. Sinulla on mahdollisuus kerryttää merkittävä osuus opinnoista TKI- ja asiakasprojekteissa. Kannustamme opiskelijoitamme myös yrittäjyyteen – opiskelijoidemme toimesta on syntynyt useita menestyviä yrityksiä.

  • Tietoliikenne ja pilvipalvelujen syventävissä opinnoissa perehdyt tarkemmin tietoliikenteeseen suorittamalla muun muassa Ciscon opintojaksoja. Tietoliikenteeseen suuntaavana opiskelijana osaat mm. toimia tietoliikenneverkkojen kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Opintojen aikana syvennät osaamistasi pilvipalveluiden ylläpitäjänä sekä kehittäjänä. Pilvipalveluiden osalta osaamisesi keskittyy Amazon AWS- sekä Microsoft Azure -ympäristöihin

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa....


Lue lisää oppilaitoksesta Centria-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

 Näytä puhelinnumero