Insinööri (AMK) | konetekniikka | monimuotototeutus

Centria-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Opintotukikelpoinen
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kokkola, Ylivieska
marker Hakuaika käynnissä

Alkavat koulutukset
Kokkola
Syksy 2023

Ylivieska
Syksy 2023

Insinööri (AMK) | konetekniikka | monimuotototeutus

Konetekniikan ala tarjoaa hyvät työllistymismahdollisuudet ja monia mielenkiintoisia työtehtäviä konetekniikan insinööreille. Centria-ammattikorkeakoulun konetekniikan koulutus on suunniteltu vastaamaan alueemme yritysten työvoimatarpeita. Yhteistyön myötä opiskelijoillemme on tarjolla mielenkiintoisia työ- ja harjoittelupaikkoja sekä erilaisia projekti- ja opinnäytetyön aiheita.

Centrian konetekniikan insinööriopintojen aikana pääset opiskelemaan koneiden ja laitteiden mitoittamista ja suunnittelua, tuotantojärjestelmien kunnossapitoa sekä talouden hallintaa ja johtamista. Konetekniikan monimuotototeutuksessa perehdyt opintojen aikana tuotantotekniikkaan, koneautomaatioon ja materiaalitekniikkaan. Näiden lisäksi voit syventää osaamistasi joko koneensuunnittelun tai kunnossapidon osa-alueella. Opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten aikaisempaa konetekniikan osaamista ei vaadita.

Opintojen toteutus

Monimuotona toteutettavat koulutukset sopivat kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta – myös suoraan toisen asteen oppilaitoksesta valmistuneille. Konetekniikan opetus järjestetään pääsääntöisesti verkko-opintoina, mutta siihen sisältyy myös lähiopetuksena toteutettavia intensiivijaksoja. Opintojaksosta riippuen lähiopintoihin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Kaikki luennot tallennetaan, joten voit katsoa tallenteen juuri silloin, kun se sinulle parhaiten sopii ja missä päin Suomea tai maailmaa tahansa. Intensiivijaksoja järjestetään Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa arkipäivisin ja -iltaisin 1–3 kertaa kuukaudessa. Viikonloppuisin ei ole opetusta.

Centriassa opiskelijat suorittavat osan opinnoista yrityksille tehtävissä kehityshankkeissa. Opintojen aikana sinulla on siis erinomainen mahdollisuus solmia yhteyksiä työelämään, tutustua todellisiin koneinsinöörin työtehtäviin ja napata vaikka kesätyöpaikka tai vakituinen työpaikka valmistumisen jälkeen. Konetekniikan insinööreistä on pulaa maanlaajuisesti, joten työllistymisnäkymät alalla ovat erinomaiset. Centrian konetekniikan ohjelma antaa valmistuneelle insinöörille valmiudet toimia koneiden ja laitteiden sekä tuotantojärjestelmien suunnittelu- ja kehitystehtävissä, tuotantojärjestelmien kunnossapitotehtävissä tai kone- ja metalliteollisuuden tuotteiden myynti- ja markkinointitehtävissä.

Opintojen sisältö

Centrian konetekniikan monimuotototeutuksessa opetus järjestetään verkko-opintoina sekä lähiopetuksena toteutettavina intensiivijaksoina Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa arkipäivisin ja -iltaisin 1–3 kertaa kuukaudessa.

Konetekniikan koulutus koostuu ydinopinnoista, syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta.

Konetekniikan opinnoissa voit syventyä joko koneensuunnitteluun tai kunnossapitoon.

Koneensuunnittelun moduulissa syvennytään tuotekehityksen ja koneensuunnittelun eri osa-alueisiin. Opit koneensuunnittelun perusperiaatteet sekä suunnitteluun liittyvät prosessit ja menetelmät. Opit myös huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet koneiden ja laitteiden suunnittelussa. Koneensuunnittelun opinnoissa perehdytään koneiden ja laitteiden, teräsrakenteiden sekä teollisuusputkistoiden suunnitteluun ja tuotekehitykseen.

Kunnossapidon moduulissa pääset syventymään tuotantojärjestelmien ennakoivaan kunnossapitoon ja opit menetelmät tuotantojärjestelmien häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi. Opintojen aikana perehdytään myös erilaisiin kunnossapidon mittauksiin, tietojärjestelmiin sekä materiaalilogistiikkaan. Opintoihin kuuluu myös kunnossapidon suunnittelun ja johtamisen opintojaksoja.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa....


Lue lisää oppilaitoksesta Centria-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

 Näytä puhelinnumero